ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Σημαντικές Δημοσ.-Ανακοιν.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Εγκύκλιος υποβ προτιμήσεων ΤΕ-ΔΕ αναπλ-ωρομ 119101_Ε1 2020-21 6Τ2Ξ46ΜΤΛΗ-ΦΞΒ

Ανακοινοποίηση λειτουργικών κενών για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και παράταση προθεσμίας

Η Δ/νση Π.Ε. Καβάλας ανακοινοποιεί τα λειτουργικά κενά για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες και καλεί όσους εκπαιδευτικούς υπέβαλαν δήλωση προτίμησης λειτουργικών κενών μετά την υπ’ αρ. Φ.11.2/4213/27-08-2020 πρόσκλησή της και επιθυμούν να την τροποποιήσουν να υποβάλουν εκ νέου δήλωση. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης μέχρι την Δευτέρα 31/08/20 και ώρα 14:00.

ΚΕΝΑ ΠΕ70

KENA ΠΕ60

Κενά αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές της Ειδικής Αγωγής (Παράλληλη Στήριξη) να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν σήμερα 27/08/2020 μέχρι τις  14:00μ.μ. και να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά mail@dipe.kav.sch.gr. Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν στη σελίδα της διεύθυνσης την Παρασκευή 28/08/2020.

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Φ.11.2/4213 Πρόσκληση δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_signed

ΠΕ60_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΕ70_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ_ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ

ΔΗΛΩΣΗ

(Προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα για άμεση λήψη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον παρακάτω σύνδεσμο με χρήση κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: https://dilosi.services.gov.gr/templates/OIKKAT-AIT/create )

ΚΕΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΕ11 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δ/νση Π.Ε. Καβάλας ανακοινοποιεί τα κενά – πλεονάσματα του κλάδου ΠΕ11, ως προς το 7ο Δ.Σ. Καβάλας και το Δ.Σ. Ν. Καρβάλης, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα και καλεί όσους εκπαιδευτικούς υπέβαλαν δήλωση προτίμησης λειτουργικών κενών μετά την υπ’ αρ. Φ.11.2/3772/05-08-2020 πρόσκλησή της και επιθυμούν να την τροποποιήσουν να υποβάλουν εκ νέου δήλωση.

ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΕ11 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Εγκύκλιος Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή δήλωσης περιοχών για πρόσληψη αναπληρωτών 2.Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή δήλωσης περιοχών

Εγκύκλιος υποβ προτιμήσεων αναπλ ωρομ 2020-2021 ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ πρόσκλησης ΕΕΠΕΒΠ_90Ε946ΜΤΛΗ-2ΙΞ

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ70 για το σχολικό έτος 2020-21 και πρόσκληση για υποβολή δήλωσης – προτίμησης στα εναπομείναντα κενά

Η Διεύθυνση Π.Ε Καβάλας μετά τη με αρ. 17η/11-08-20 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Καβάλας ανακοινώνει την προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ70 για το σχολικό έτος 2020-21, ως ακολούθως:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70

Καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70, που έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΠΕ και δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στα εναπομείναντα κενά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

Καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60, που επιθυμούν να βελτιώσουν την τοποθέτησή τους, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στα εναπομείναντα κενά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

Δηλώσεις προτίμησης και τυχόν ενστάσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Κρίση λειτουργικά υπεράριθμων και πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης λειτουργικών κενών

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας, μετά τη 15η/07-08-20 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καβάλας, ανακοινώνει τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες. 

ΚΡΙΣΗ (ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΠΕ60

ΚΡΙΣΗ (ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΠΕ70

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, καθώς και οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικοί κλάδων  ΠΕ60 και ΠΕ70, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά, όπως αυτά ανακοινώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (mail@dipe.kav.sch.gr) μέχρι τη Δευτέρα στις 13:00. 

Για οποιαδήποτε τυχόν ένσταση επί της μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα επικοινωνούν στο τηλ. 2510291521.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ

Φ.11.2/3773 Λειτουργικές υπεραριθμίες και κενά για το σχολικό έτος 2020-21 _ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 ((ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ)_signed

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕ60

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕ70

ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (υποβάλλεται από τους Διευθυντές ή Προϊσταμένους στη Διεύθυνση)

Φ.11.2/3772 Λειτουργικές υπεραριθμίες και κενά για το σχολικό έτος 2020-21_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)_signed

ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ 2020

ΠΕ11_ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΔΥΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ

 

Κενές οργανικές θέσεις ειδικής αγωγής σχολείων ΔΠΕ Καβάλας

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων εκπαιδευτικών που είναι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό σύμφωνα με την 99231/Ε1/24-07-2020 Πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο