ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  

Ροή Συνόλου Δημοσιεύσεων

Φ.23/1 Εκπαιδευτικό Υλικό για την υποστήριξη προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

  • τεχνικές χωρισμού σε ομάδες
  • δραστηριότητες εμψύχωσης και ενδυνάμωσης της ομάδας
  • δραστηριότητες ενσυναίσθησης και αντιμετώπισης προβλημάτων στην ομάδα
  • παιχνίδια χαλάρωσης και ενεργοποίησης της ομάδας

Σημαντικές Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις


Δημοσιεύσεις Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς

Αρχείο