ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Υποδείγματα ΕΩΠ Δημοτικών σχολείων 2022 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

 1. Πρόγραμμα 1/θ Δημοτικού 2022-2023
 2. Πρόγραμμα 2/θ Δημοτικού 2022-2023
 3. Πρόγραμμα 3/θ Δημοτικού 2022-2023
 4. Πρόγραμμα 4/θ Δημοτικού 2022-2023
 5. Πρόγραμμα 5/θ Δημοτικού 2022_2023
 6. Πρόγραμμα 6/θ και άνω Δημοτικού 2022-2023
 7. Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΔΥΕΠ
 8. Πρόγραμμα ΕΔΕΑΥ – Ειδ. Δημ. Σχολείο
 9. Πρόγραμμα_ΕΚΟ- ΤΥ-ΖΕΠ
 10. Πρόγραμμα Κοινωνικών Λειτουργών
 11. Πρόγραμμα Ψυχολόγων
 12. Πρόγραμμα Σχολικού Νοσηλευτή
 13. Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης ΠΕ 70 ΕΑΕ
 14. Πρόγραμμα ΤΕ
 15. Πρόγραμμα και οίκον

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

 1. Πρόγραμμα ΕΩΠ Νηπιαγωγείου
 2. Πρόγραμμα ΕΒΠ ΔΕ 01 Νηπιαγωγείου
 3. Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης ΠΕ 60 ΕΑΕ
 4. Πρόγραμμα  Σχολικού Νοσηλευτή
 5. Πρόγραμμα ΤΕ Νηπιαγωγείου

Βασικές διατάξεις σύνταξης ωρολογίων προγραμμάτων δημ. σχολείων και νηπιαγωγείων 2021 2022, 2022-2023

 1. Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022
 2. Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022
 3. Αναθέσεις_Μαθημάτων ΠΕΚΕΣ 
 4. ΠΔ 79
 5. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Σχολείων
 6. Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών
  μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων. 
 7. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 83939/Δ1/19-05-2017 (Β’ 1800) υπουργικής 
   απόφασης με
  θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων»  Υποδείγματα εγγράφων

 1. Διαβιβαστικό Δημοτικού Σχολείου

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης-Edupass

 1. Οδηγίες για την Πλατφόρμα EDUPASS
 2. N. 4727 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις
 3. Ενημέρωση σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση θυρίδων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)
 4. Τι είναι το edupass.gov.gr_Ερωτήσεις_Απαντήσεις
 5. Αριθμ. 124068/ΓΔ4_Τήρηση θυρίδων ….«edupass.gov.gr»

Covid19 – Έκτακτα μέτρα

 1. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α Γ.Π.οικ.55254 /09.09.2021 Γ Ποικ_66036_β_4960_21 τροπ_ΛΕΙΤ ΣΧ
 2. ΦΕΚ.4187Β_2021_Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254_Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας ……
 3. Ενέργειες σχετικά με την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου στις σχολικές μονάδες
 4. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας και το πρωτόκολλο λειτουργίας των σχολείων για το έτος 2021-20221
 5. 16-11-21 Διάθεση self-test για τους μαθητές από τα φαρμακεία
 6. 5-1-2022_Διάθεση self-test για Μαθητές και Εμβολιασμένους Εκπαιδευτικούς από τα Φαρμακεία
 7. https://www.minedu.gov.gr/news/51109-05-01-22-erotiseis-apantiseis-gia-ti-leitourgia-ton-sxoleion
 8. ΝΕΑ ΦΟΡΜΑ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ
 9. ΕΞΕ – 37628 – 2022 – Ενημέρωση σχετικά με τον προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

 1. Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση….
 2. Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 2021-2022