ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Υποδείγματα ΕΩΠ Δημοτικών Σχολείων 2023 – 2024

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

 1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 1θέσιων Δημοτικών Σχολείων 2023-2024
 2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2θέσιων Δημοτικών Σχολείων 2023-2024
 3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 3θέσιων Δημοτικών Σχολείων 2023-2024
 4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 4θέσιων Δημοτικών Σχολείων 2023-2024
 5. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 5θέσιων Δημοτικών Σχολείων 2023-2024
 6. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 6θέσιων Δημοτικών Σχολείων και άνω 2023-2024
 7. Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΔΥΕΠ
 8. Πρόγραμμα ΕΔΕΑΥ – Ειδ. Δημ. Σχολείο
 9. Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΕΚΟ-ΤΥ-ΖΕΠ
 10. Πρόγραμμα Κοινωνικών Λειτουργών
 11. Πρόγραμμα Ψυχολόγων
 12. Πρόγραμμα Νοσηλευτή Δημοτικών Σχολείων
 13. Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης ΠΕ70 ΕΑΕ
 14. Πρόγραμμα ΤΕ Δημοτικών Σχολείων
 15. Πρόγραμμα κατ’ οίκον Διδασκαλίας

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

 1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείων 2023-2024
 2. Πρόγραμμα ΕΒΠ ΔΕ01 Νηπιαγωγείων
 3. Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης ΠΕ60 ΕΑΕ
 4. Πρόγραμμα Νοσηλευτή Νηπιαγωγείων
 5. Πρόγραμμα ΤΕ Νηπιαγωγείων

Βασικές διατάξεις σύνταξης ωρολογίων προγραμμάτων δημ. σχολείων και νηπιαγωγείων 2023-2024

 1. Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024
 2. Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-2024
 3. Οδηγίες Διδασκαλίας για τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τα Φυσικά, τη Γεωγραφία, τη Μελέτη
  Περιβάλλοντος, την Ιστορία, τα Θρησκευτικά, την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και τη Φυσική
  Αγωγή
 4. Οδηγίες Διδασκαλίας για τις Τ.Π.Ε
 5. Οδηγίες Διδασκαλίας για την Αισθητική Αγωγή
 6. Οδηγίες Διδασκαλίας για τις Ξένες Γλώσσες
 7. Πίνακας για τη μη Αξιοποίηση Ιστοσελίδων από τα Διδακτικά Εγχειρίδια
 8. Αναθέσεις_Μαθημάτων ΠΕΚΕΣ 
 9. ΠΔ 79
 10. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Σχολείων
 11. Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών
  μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων. 
 12. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 83939/Δ1/19-05-2017 (Β’ 1800) υπουργικής 
   απόφασης με
  θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων»  Υποδείγματα εγγράφων

 1. Διαβιβαστικό Δημοτικού Σχολείου

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης-Edupass

 1. Οδηγίες για την Πλατφόρμα EDUPASS
 2. N. 4727 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις
 3. Ενημέρωση σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση θυρίδων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)
 4. Τι είναι το edupass.gov.gr_Ερωτήσεις_Απαντήσεις
 5. Αριθμ. 124068/ΓΔ4_Τήρηση θυρίδων ….«edupass.gov.gr»

Covid19 – Έκτακτα μέτρα

 1. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α Γ.Π.οικ.55254 /09.09.2021 Γ Ποικ_66036_β_4960_21 τροπ_ΛΕΙΤ ΣΧ
 2. ΦΕΚ.4187Β_2021_Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254_Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας ……
 3. Ενέργειες σχετικά με την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου στις σχολικές μονάδες
 4. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας και το πρωτόκολλο λειτουργίας των σχολείων για το έτος 2021-20221
 5. 16-11-21 Διάθεση self-test για τους μαθητές από τα φαρμακεία
 6. 5-1-2022_Διάθεση self-test για Μαθητές και Εμβολιασμένους Εκπαιδευτικούς από τα Φαρμακεία
 7. https://www.minedu.gov.gr/news/51109-05-01-22-erotiseis-apantiseis-gia-ti-leitourgia-ton-sxoleion
 8. ΝΕΑ ΦΟΡΜΑ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ
 9. ΕΞΕ – 37628 – 2022 – Ενημέρωση σχετικά με τον προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

 1. Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση….
 2. Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 2021-2022