ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Διοικητικά θέματα

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

 

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων: 2ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου, Δημοτικό Σχολείο Ποτιαμιάς, Δημοτικό Σχολείο Καλλιράχης και 24ο Νηπιαγωγείο Καβάλας.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του. 

 

α/α

Α.Π.

ΑΙΤΗΣΗΣ

Α.Μ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΩΝ

1

Φ.11.3/4934/21-08-2023

702120

ΒΑΪΚΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΕ60

8,700

2

Φ.11.3/4936/21-08-2023

584805

ΤΣΙΟΥΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΕ70

13,000

3

Φ.11.3/4959/22-08-2023

590642

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΕ60

19,500

contact_2

Αρχείο