ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Διοικητικά θέματα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ενόψει των διορισμών στην Ειδική Αγωγή

Ενόψει των διορισμών στην Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με τις προκηρύξεις 3ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 12/24-4-2019) και 4ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 18/21-5-2019), ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έντυπα που θα χρειαστεί να προσκομίσουν συμπληρωμένα κατά την ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας.

1. Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους

2. Καρτέλα υπαλλήλου

3. Υπεύθυνη δήλωση

4. Παραπεμπτικό για παθολόγο

5. Παραπεμπτικό για ψυχίατρο

6. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

7. Αίτηση συνάφειας

8. Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

9. Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακού επιδόματος

Φ.7Α/ΑΙ/49077/Δ1 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Γνωστοποίηση ΦΕΚ 1509 τ. Β’/2020, με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ.7A/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 (ΦΕΚ 4358 Β’/13-12-2017) Υ.Α. με θέμα “Έντυπο Ελέγχου
Προόδου μαθητών Δημοτικού Σχολείου”».

Φ.7Α_ΑΙ_49077_Δ1 Έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΦΕΚ_1509_τβ_2020

Ανακοίνωση αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Παρακαλούνται οι Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενοι-νες των Σχολικών Μονάδων, εφόσον έχουν στο προσωπικό τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στη ΔΠΕ Χαλκιδικής, να τους ενημερώσουν σχετικά.

Φ.11.2/2773/27-4-2020 Ανακοίνωση ΔΠΕ Χαλκιδικής

 

Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88

Παρακαλούνται οι Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενοι-ες των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στη Σχολική τους Μονάδα από το σχολικό έτος 2016-17 έως και σήμερα, για εκκρεμείς μετατάξεις του Ν. 1824/88.


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ/κών (ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης να ακολουθήσουν τις οδηγίες των παρακάτω εγγράφων.

ΠΡΟΣΟΧΗ στις ημερομηνίες υποβολής (αποκλειστικά από 1 έως 10 Απριλίου 2020)

 

2020_03-30_ΕΞΕ – 41410 – 2020 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ κών

ΕΞΕ – 39109 – 2020 – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης

α. «ΜΗΤΡΩΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης(gov.gr)»

β. «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιακών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)»

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο