ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Γρ. Σχολ. Δραστηριοτήτων

Φ.23.1/8221 Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε τριήμερο Σεμινάριο – Εργαστήριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου του ΚΠΕ Φιλίππων με τίτλο: Η αειφορική χρήση του νερού στην αρχαιότητα: «Το αόρατο νερό» στην αρχαία πόλη και στην ευρύτερη περιοχή των Φιλίππων».

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο