ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αναπληρωτές Τ.Π.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αναπληρωτών


 

logo_misthos5

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για τις πάσης φύσεως αποδοχές μέσω της ΕΑΠ, ακολουθώντας:

ΕΑΠ / Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων / Προσωποποιημένη πληροφόρηση…
χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του TAXIS.

Παράλληλα θα αποστέλλονται σε μηνιαία βάση τα ενημερωτικά σημειώματα στα προσωπικά e-mail των εκπαιδευτικών.

Αν κάποιος εκπαιδευτικός δε λαμβάνει το ενημερωτικό e-mail, να επικοινωνήσει με το τμήμα μισθοδοσίας.

 


 

Ημερομηνίες Πληρωμής

Η ενημέρωση για τις ημερομηνίες πληρωμής μπορεί να γίνεται μέσω της:

ΕΑΠ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

 


 

Η ετήσια συνδρομή προς το Σύλλογο εκπαιδευτικών – ΔΟΕ – ΑΔΕΔΥ μειώθηκε από τον Ιανουάριο του 2012
και άλλαξε τρόπο είσπραξης.
Η κράτηση είναι συνολικά 36 €. Από αυτά τα 28,8 € πηγαίνουν προς ΔΟΕ – ΑΔΕΔΥ και 7,2 € προς τον τοπικό
Σύλλογο.
Η παραπάνω κράτηση είναι μοιρασμένη ισόποσα κάθε μήνα ( 3 € το μήνα).
Η συνδρομή των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου είναι 3 € το μήνα, μόνο για τους μήνες που εργάστηκαν.
Η συνδρομή των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου 1,5 € το μήνα.

 


 

Τμήμα Μισθοδοσίας
e-mail: misthodosia@dipe.kav.sch.gr
τηλ.: 2513-503560

contact_2

Αρχείο