ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αναπληρωτές Τ.Π.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αναπληρωτών


logo_misthos5

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Π.Σ. οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μπορούν να ενημερώνονται για τις πάσης φύσεως αποδοχές που εισέπραξαν μέσω της:

ΕΑΠ / Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων / Προσωποποιημένη πληροφόρηση…
χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του TAXIS.

Παράλληλα θα αποστέλλονται σε μηνιαία βάση τα ενημερωτικά σημειώματα στα προσωπικά e-mail των εκπαιδευτικών.


Ημερομηνίες Πληρωμής

Η ενημέρωση για τις ημερομηνίες πληρωμής μπορεί να γίνεται μέσω της:

ΕΑΠ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…


Πώς γίνεται η περικοπή απεργίας σε αναπληρωτές εκπ/κούς.
Έγγραφο 2/94131/0022/25-10-2013 του Γ.Λ.Κ.


Η ετήσια συνδρομή προς το Σύλλογο εκπαιδευτικών – ΔΟΕ – ΑΔΕΔΥ μειώθηκε από τον Ιανουάριο του 2012
και άλλαξε τρόπο είσπραξης.
Η κράτηση είναι συνολικά 36 ?. Από αυτά τα 28,8 ? πηγαίνουν προς ΔΟΕ – ΑΔΕΔΥ και 7,2 προς τον τοπικό
Σύλλογο.
Η παραπάνω κράτηση είναι μοιρασμένη ισόποσα κάθε μήνα ( 3 ? το μήνα).
Η συνδρομή των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου είναι 3 ? το μήνα, μόνο για τους μήνες που εργάστηκαν.
Η συνδρομή των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου 1,5 ? το μήνα.


Τμήμα Μισθοδοσίας
Πληρ.: Λιόγκας Ιωάννης – Παπαμερή Ευδοξία
e-mail: misthodosia@dipe.kav.sch.gr
τηλ.: 2513-503560

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο