ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Σχολικών Συμβούλων

Συγχαρητήρια επιστολή στο 5ο Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ σχετικά με το πρόγραμμα “Ασφάλεια στο διαδίκτυο”

Συγχαρητήρια επιστολή από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Α.Μ.Θ. Όλγα Βουλγαρίδου και από τη Δ/νση Π.Ε. Καβάλας  στο 5ο Δ.Σ. Καβάλας, για την ευρωπαϊκή διάκριση “Σχολεία eTwinning 2020-2021” που κατάκτησε μεταξύ 24 άλλων σχολείων της χώρας.

 

 

          Ασφάλεια στο Διαδίκτυο                  Έρευνα             

 

    https://www.etwinning.net/el/pub/support/2020–2021-etwinning-school-l

Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση: διδακτικές πρακτικές και ψηφιακά εργαλεία (Βουλγαρίδου Όλγα)

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΜΘ με υπεύθυνη τη Συντονίστρια  Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70, Βουλγαρίδου Όλγα 1ης Ενότητας Δημοτικών Σχολείων ΑΜΘ Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης

δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι

Τηλεδιασκέψεις με θέμα: «Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση: διδακτικές πρακτικές και ψηφιακά εργαλεία» οι οποίες θα πραγματοποιηθούν ανά ομάδα εκπαιδευτικών/σχολείων, όπως αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα

Βουλγαρίδου Όλγα – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- Επιμ Τηλεδιάσκεψη ΕξΑΕ

5η Τηλεδιάσκεψη Εκπαιδευτικών – Πρόσκληση

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΜΘ με υπεύθυνη τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70, Σαατσόγλου Ελένη (7η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων ΑΜΘ Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης)

δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι

τηλεδιάσκεψη «Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση»        περισσότερα…

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο