ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση: διδακτικές πρακτικές και ψηφιακά εργαλεία (Βουλγαρίδου Όλγα)

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΜΘ με υπεύθυνη τη Συντονίστρια  Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70, Βουλγαρίδου Όλγα 1ης Ενότητας Δημοτικών Σχολείων ΑΜΘ Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης

δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι

Τηλεδιασκέψεις με θέμα: «Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση: διδακτικές πρακτικές και ψηφιακά εργαλεία» οι οποίες θα πραγματοποιηθούν ανά ομάδα εκπαιδευτικών/σχολείων, όπως αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα

Βουλγαρίδου Όλγα – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- Επιμ Τηλεδιάσκεψη ΕξΑΕ

contact_2

Αρχείο