ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Εγκύκλιοι

2014_05_05_Άδειες εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ)

2013_09_19 Ρύθμιση Μαθητικών Θεμάτων

2012_05_10 Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την ίδρυση κα λειτουργία Τάξεων Υποδοχής

Διευκρινιστικές εγκύκλιοι επιλογής στελεχών:

 

  1. Η με αριθμ. Πρωτ.: Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 615Β465ΦΘ3-ΨΕ2).
  2. Η με αριθμ. Πρωτ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015  Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ  με  θέμα « Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ?Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών ? Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
  3. Η με αριθμ. Πρωτ. Φ. 361.22/33/83657/Ε3/26-05-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ  με  θέμα « Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ?Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών ? Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
  4. Η με αριθμ. Πρωτ. Φ.361.22/ 34 /85013 /E3/28-5-2015  Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ  με  θέμα « Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ?Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών ? Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
  5. Η με αριθμ. Πρωτ. Φ.361.22/ 39 / 87835  /E3 /3-6-2015  Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ  με  θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »
  6. Η με αριθμ. Πρωτ. Φ.361.22/ 42/ 90656 /E3 /9-6-2015  Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ  με  θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »
contact_2

Αρχείο