ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Όρια Δημοτικών Σχολείων Καβάλας

Σχετικά έγγραφα:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

 

 

contact_2

Αρχείο