ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ε.Β.Π. και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2021-2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ 2021-22_65491.Δ3.7.6.21

contact_2

Αρχείο