ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  

Ροή Συνόλου Δημοσιεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Σας κοινοποιούμε σχετικά έγγραφα για την εφαρμογή του προγράμματος στοματικής υγείας στα σχολεία.

Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν την πρόθεσή τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://forms.gle/CmbL7E2brYVACjfa8

(ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΩΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)

ΈΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Visited 34 times, 1 visits today)

Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση λοιμώξεων του αναπνευστικού- Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω Covid-19 για το έτος 2023-2024

Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού_

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών τριών λόγω COVID-19- για το σχολικό έτος 2023- 2024

(Visited 34 times, 1 visits today)

Σημαντικές Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις


contact_2

Αρχείο