ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  

Ροή Συνόλου Δημοσιεύσεων

Αποφάσεις τοποθέτησης Αναπληρωτών Β΄φάσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΠ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΟ 21-09-2020

(Visited 118 times, 1 visits today)

Κενά Αναπληρωτών ΠΕ25 και ΔΕΟ1 ΕΒΠ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν και μαζί με τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Απογραφικό Δελτίο να τα αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας (mail@dipe.kav.sch.gr )μέχρι αύριο Τρίτη 22/09/2020.Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα σχολεία τοποθέτησης.Την Πέμπτη ή Παρασκευή θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης και θα παραδώσετε το φάκελο με τα δικαιολογητικά σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΚΕΝΑ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟ1 ΕΒΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΠ

(Visited 64 times, 1 visits today)

Κενά Αναπληρωτών ΠΕ23 και ΠΕ30 ΕΔΕΑΥ και ΠΕ30 ΕΚΟ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν και μαζί με τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Απογραφικό Δελτίο να τα αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας (mail@dipe.kav.sch.gr )μέχρι αύριο Τρίτη 22/09/2020.Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα σχολεία τοποθέτησης.Την Πέμπτη ή Παρασκευή θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης και θα παραδώσετε το φάκελο με τα δικαιολογητικά σας.

ΚΕΝΑ ΠΕ30 ΠΕ23 ΕΔΕΑΥ ΠΕ30ΕΚΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΟ

(Visited 37 times, 1 visits today)

Κενά Αναπληρωτών ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ79.01 ΠΕ86 ΠΕ11

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν και μαζί με τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Απογραφικό Δελτίο να τα αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας (mail@dipe.kav.sch.gr )μέχρι αύριο Τρίτη 22/09/2020.Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα σχολεία τοποθέτησης.Την Πέμπτη ή Παρασκευή θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης και θα παραδώσετε το φάκελο με τα δικαιολογητικά σας.

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β΄ΦΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ

(Visited 186 times, 1 visits today)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ1_2020_ΩΔΔ846ΜΤΛΗ-Ζ61

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

8525Β_18-09-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_66ΧΧ46ΜΤΛΗ-4ΟΦ

(Visited 110 times, 1 visits today)

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Εγκύκλιος υποβ προτιμήσεων ΤΕ-ΔΕ αναπλ-ωρομ 119101_Ε1 2020-21 6Τ2Ξ46ΜΤΛΗ-ΦΞΒ

(Visited 126 times, 1 visits today)

Πρόσκληση πλήρωσης μίας θέσης Υπεύθυνου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) της Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 86 που ανήκουν στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας και έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2022, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική Θέση, από τις 9-09-2020 έως και την 18-09-2020.

ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΠΕ_signed

ΦΕΚ 5919.2018

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Visited 30 times, 1 visits today)

Τοποθετήσεις και Διαθέσεις Αναπληρωτών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 31-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 28-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 28-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΠ 28-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 28-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 28-8-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 31-8-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 28-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗΔ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 31-08-2020

(Visited 283 times, 1 visits today)

Ανακοινοποίηση λειτουργικών κενών για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και παράταση προθεσμίας

Η Δ/νση Π.Ε. Καβάλας ανακοινοποιεί τα λειτουργικά κενά για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες και καλεί όσους εκπαιδευτικούς υπέβαλαν δήλωση προτίμησης λειτουργικών κενών μετά την υπ’ αρ. Φ.11.2/4213/27-08-2020 πρόσκλησή της και επιθυμούν να την τροποποιήσουν να υποβάλουν εκ νέου δήλωση. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης μέχρι την Δευτέρα 31/08/20 και ώρα 14:00.

ΚΕΝΑ ΠΕ70

KENA ΠΕ60

(Visited 250 times, 1 visits today)

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων τοποθέτησης Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (Παράλληλη Στήριξη)

Λόγω προβλημάτων που παρατηρήθηκαν εξαιτίας της μεγάλης επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας, ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων τοποθέτησης Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (Παράλληλη Στήριξη), μέχρι σήμερα 27-8-2020 και ώρα 24.00΄.

(Visited 76 times, 1 visits today)

Σημαντικές Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις


contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις

Αρχείο