ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  

Ροή Συνόλου Δημοσιεύσεων

Φ.30/5813 Εγκύκλιος για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020.

«Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 ανάδειξης εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια έχουν καταρτιστεί με βάση τις πράξεις ανακήρυξης των υποψηφίων, ενώ, μετά την έκδοση των πράξεων αυτών, εστάλησαν δηλώσεις από κάποιους υποψηφίους στην υπηρεσία περί της μη συμμετοχής τους ως υποψηφίων στις επικείμενες εκλογές, οι οποίες έχουν αναρτηθεί παρακάτω. Mε βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι πράξεις ανακήρυξης δεν δύναται να τροποποιούνται. Για λόγους ενημέρωσης των εκλογέων παρατίθεται η παρούσα πληροφόρηση.»

 

Η παραπάνω ανακοίνωση περιλαμβάνεται στην αριθμ. Φ.350 / 66 / 151441 /E3/6-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ανακοίνωση

(Visited 32 times, 1 visits today)

Ειδική πρόσκληση των Εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ για δήλωση συγκεκριμένων σχολικών μονάδων/ΚΕΣΥ,

ΕΕΠΕΒΠ_ΚΕΝΑ Ειδικής πρόσκλησης_παραρτήματα ΕΕΠ-ΕΒΠ_

Ειδική Πρόσκληση_9ΚΨΒ46ΜΤΛΗ-7Ι7 20201029 147611_Ε1 –

Ειδική Πρόσκληση 6ΚΞ046ΜΤΛΗ-Ζ2Σ

(Visited 79 times, 1 visits today)

Απόφαση Τοποθέτησης Αναπληρωτών 3μηνης σύμβασης και Δικαιολογητικά Κατάθεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΔΕ 3ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές αφού διαβάσουν τις οδηγίες, να τυπώσουν τα έγγραφα και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους  να τα καταθέσουν (μέσα σε ένα ντοσιέ με ελατήριο χρώματος γκρι) στην σχολική μονάδα τοποθέτησής τους:

Αίτηση-αναγνώρισης-μεταπτυχιακού

Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Υπεύθυνη-δήλωση-για-δικαιολογητικά

Υπεύθυνη-δήλωση-για-ιατρική-βεβαίωση

Υπεύθυνη-δήλωση-οικογενειακής-κατάστασης

(Visited 153 times, 1 visits today)

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων», σας ενημερώνουμε για τον τρόπο συμπλήρωσης και αποστολής των Σχεδίων Υποβολής Προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2020-21

Έγγραφο της Διεύθυνσης

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων 2020-21

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ

ΠΣΔ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2020-21

(Visited 114 times, 1 visits today)

Κενά Αναπληρωτών Γ΄φάσης

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί στον Ν. Καβάλας να μας στείλουν ηλεκτρονικά (mail@dipe.kav.sch.gr) τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Δελτίο Απογραφής μέχρι σήμερα Τρίτη 06/10/2020.

Οι ειδικότητες ΠΕ08 ΠΕ79.01 ΠΕ86 ΠΕ06  ΠΕ91.01 θα δηλώσουν το σχολείο τοποθέτησης ΜΟΝΟ  και για τα υπόλοιπα σχολεία θα γίνει η διάθεση από το ΠΥΣΠΕ Καβάλας σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Γ ΦΑΣΗ ΚΕΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ(έντυπο 1)ΠΕ08 ΠΕ91.1 ΠΕ06 ΠΕ86 ΠΕ70

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ(έντυπο 1)ΠΕ70 ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ21 ΠΕ28

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ(έντυπο 1)

ΠΕ70 ΕΑΕ ΚΑΙ ΠΕ60 ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΒΠ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

(Visited 204 times, 1 visits today)

Αποφάσεις τοποθέτησης Αναπληρωτών Β΄φάσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΠ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΟ 21-09-2020

(Visited 199 times, 1 visits today)

Κενά Αναπληρωτών ΠΕ25 και ΔΕΟ1 ΕΒΠ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν και μαζί με τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Απογραφικό Δελτίο να τα αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας (mail@dipe.kav.sch.gr )μέχρι αύριο Τρίτη 22/09/2020.Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα σχολεία τοποθέτησης.Την Πέμπτη ή Παρασκευή θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης και θα παραδώσετε το φάκελο με τα δικαιολογητικά σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΚΕΝΑ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟ1 ΕΒΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΠ

(Visited 88 times, 1 visits today)

Κενά Αναπληρωτών ΠΕ23 και ΠΕ30 ΕΔΕΑΥ και ΠΕ30 ΕΚΟ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν και μαζί με τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Απογραφικό Δελτίο να τα αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας (mail@dipe.kav.sch.gr )μέχρι αύριο Τρίτη 22/09/2020.Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα σχολεία τοποθέτησης.Την Πέμπτη ή Παρασκευή θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης και θα παραδώσετε το φάκελο με τα δικαιολογητικά σας.

ΚΕΝΑ ΠΕ30 ΠΕ23 ΕΔΕΑΥ ΠΕ30ΕΚΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΟ

(Visited 44 times, 1 visits today)

Κενά Αναπληρωτών ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ79.01 ΠΕ86 ΠΕ11

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν και μαζί με τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Απογραφικό Δελτίο να τα αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας (mail@dipe.kav.sch.gr )μέχρι αύριο Τρίτη 22/09/2020.Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα σχολεία τοποθέτησης.Την Πέμπτη ή Παρασκευή θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης και θα παραδώσετε το φάκελο με τα δικαιολογητικά σας.

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β΄ΦΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ

(Visited 238 times, 1 visits today)

Σημαντικές Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις


contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις

Αρχείο