ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  

Ροή Συνόλου Δημοσιεύσεων

Οδηγίες για εγγραφή παιδιών στα Νηπιαγωγεία – Γεωγραφικά όρια Νηπιαγωγείων

Οδηγίες για εγγραφή παιδιών που για πρώτη φορά θα φοιτήσουν σε δημόσιο νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα.

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Νηπιαγωγεία

Γεωγραφικά όρια – Σχολικές Περιφέρειες Νηπιαγωγείων

Πληροφορίες: Βεζακίδου Χρυσή (2513-503372)

                        Δραμπάλα Κοκκόνη  (2513-503542)

                        Λεβεντόπουλος Παντελής (2513-503542)

(Visited 238 times, 1 visits today)

63997/ΓΔ4 «Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες»

Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες

ΕΞΕ – 63997 – 2020 – Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες

Οδηγίες για δημοτικά σχολεία

Οδηγίες για νηπιαγωγεία- παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

No visits yet

Φ 11.2/2599 Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2020-2021.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΕΠ ΕΒΠ

(Visited 7 times, 1 visits today)

Φ.11.2/2584 Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ_signed

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ-2020-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ-2020-ΝΕΟΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΝΕΟΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ_2019-20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

 

(Visited 299 times, 1 visits today)

Συγχαρητήρια επιστολή στο 5ο Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ σχετικά με το πρόγραμμα “Ασφάλεια στο διαδίκτυο”

Συγχαρητήρια επιστολή από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Α.Μ.Θ. Όλγα Βουλγαρίδου και από τη Δ/νση Π.Ε. Καβάλας  στο 5ο Δ.Σ. Καβάλας, για την ευρωπαϊκή διάκριση “Σχολεία eTwinning 2020-2021” που κατάκτησε μεταξύ 24 άλλων σχολείων της χώρας.

 

 

          Ασφάλεια στο Διαδίκτυο                  Έρευνα             

 

    https://www.etwinning.net/el/pub/support/2020–2021-etwinning-school-l

(Visited 28 times, 1 visits today)

Φ.6/53387/Δ1 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1767 τ. Β’ 08-05-2020, δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ.6/53128/Δ1/08-05-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα:

«Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας»

Φ.6/53387/Δ1  Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΦΕΚ Β΄1767-8-05-2020

(Visited 66 times, 1 visits today)

Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση: διδακτικές πρακτικές και ψηφιακά εργαλεία (Βουλγαρίδου Όλγα)

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΜΘ με υπεύθυνη τη Συντονίστρια  Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70, Βουλγαρίδου Όλγα 1ης Ενότητας Δημοτικών Σχολείων ΑΜΘ Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης

δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι

Τηλεδιασκέψεις με θέμα: «Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση: διδακτικές πρακτικές και ψηφιακά εργαλεία» οι οποίες θα πραγματοποιηθούν ανά ομάδα εκπαιδευτικών/σχολείων, όπως αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα

Βουλγαρίδου Όλγα – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- Επιμ Τηλεδιάσκεψη ΕξΑΕ

(Visited 86 times, 1 visits today)

Πρόβλημα λειτουργίας email της Διεύθυνσης ΠΕ Καβάλας και των σχολικών μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος της λειτουργίας των λογαριασμών email του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, η Διεύθυνση ΠΕ Καβάλας δεν έχει τη δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) ενώ ταυτόχρονα πολλές σχολικές μονάδες έχουν αναφέρει αδυναμία εισόδου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου.

 

(Visited 46 times, 1 visits today)

Φ.11.2/2452 Ονομαστικός χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης

Πράξη 8η/06-05-2020

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_signed

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

(Visited 258 times, 1 visits today)

Φ.6/51115/Δ1 Γνωστοποίηση Δημοσίευσης της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – εγγραφές μαθητών και μαθητριών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. «Γνωστοποίηση Δημοσίευσης της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»
  2. Κοινοποίηση ρυθμίσεων σχετικά με τις εγγραφές μαθητών και μαθητριών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021»

Διευκρινίσεις_ΠΝΠ_ΦΕΚ_90Α/2020

ΦΕΚ_90Α_2020_- εγγραφές

(Visited 165 times, 1 visits today)

Σημαντικές Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις


contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις

Αρχείο