ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  

Ροή Συνόλου Δημοσιεύσεων

Εγγραφές μαθητών/τριών σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών/τριών στα Νηπαιγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Πληροφορίες:

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

Τηλέφωνο: 2513503572

(Visited 31 times, 16 visits today)

Διαδικτυακό επιμορφωτικό/επετειακό σεμινάριο με θέμα: “200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 Διαδρομές στην Επανάσταση του 1821 μέσα από την τέχνη” ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΜΘ με υπεύθυνες τις Συντονίστριες  Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70, Βουλγαρίδου Όλγα  (1η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων ΑΜΘ) , Σαατσόγλου Ελένη (7η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων ΑΜΘ) & την Συντονίστρια  Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 60 Σαραφίδου Αικατερίνη (2η Ενότητα Νηπιαγωγείων ΑΜΘ), Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης

δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι  σε συνεργασία με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

διαδικτυακό επιμορφωτικό/επετειακό σεμινάριο με θέμα: 

« 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Διαδρομές στην Επανάσταση του 1821 μέσα από την τέχνη » 

Το Σάββατο 13-3-2021 και ώρα 19.00,  διαδικτυακά μέσω συνδέσμου της πλατφόρμας  zoom, ο οποίος  θα αποσταλεί κατόπιν μιας απλής εγγραφής δια μέσου της επισυναπτόμενης φόρμας της παρούσας πρόσκλησης.

Παρακαλούμε για την εγγραφή σας καθώς και για την έγκαιρη είσοδό σας στην πλατφόρμα..

Θα εκδοθούν και θα αποσταλούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

 

OΙ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. –  Α.Μ.Θ.

 

Πρόσκληση & Εγγραφή σε φόρμα

(Visited 8 times, 3 visits today)

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων του ν.1256/1982

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από εκπαιδευτικούς που έχουν λάβει πρόσθετες αμοιβές από δεύτερη απασχόληση σε Δημόσιο Φορέα κατά το Β΄ εξάμηνο 2020 έως 29-01-2021.

Οδηγίες υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων ν. 1256_1982

Δήλωση Πολυθεσίας

 

 

(Visited 33 times, 1 visits today)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2020-2021

Σας ανακοινώνουμε:

1.Πίνακα εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ86 της Π.Ε. Καβάλας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική αγωγή

2.Πίνακα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 της διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΕΕΕΚ

Οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από 14-12-2020 έως 18-12-2020 και ώρα 15:00 προς την Δ/νση Π.Ε. Καβάλας μέσω του e-mail
(mail@dipe.kav.sch.gr)

Πληροφορίες: Λεβεντόπουλος Π.

Τηλ.2510291542

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021

ΕΝΤΥΠΟ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ

(Visited 282 times, 1 visits today)

Σημαντικές Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις


contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις

Αρχείο