ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης για Βελτίωση θέσης-οριστική τοποθέτηση ΔΠΕ Καβάλας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΠ-ΣΥΝΥΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΑΕ ΜΕ ΕΝΤΟΠ-ΣΥΝΥΠ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ-

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΓΙΑ-ΕΙΔΙΚΗ-ΑΓΩΓΗ

  • Οι πίνακες μονάδων είναι με αλφαβητική σειρά γιατί δεν έχουν υπολογιστεί τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Αυτά θα προστεθούν με την προσθήκη των σχολείων. Είναι μαζί και οι παλιοί και οι εκπαιδευτικοί από μετάθεση.
  • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη διαδικασία επιλογής στο teachers.minedu.gov.gr
  • Για οποιαδήποτε διαφορά με τα μόρια ή τη συνυπηρέτηση-εντοπιότητα, επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα  στις Πληροφορίες.
  • Πληροφορίες: Λεβεντόπουλος Παντελής  Τηλ. 2513503542
                               Κατσίκα Αναστασία Τηλ. 2513503540
contact_2

Αρχείο