ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ

 

Πληροφορίες:  κ. Παπαποστόλου Μάλαμα  κ. Παπαμερή Ευδοξία κ. Στρατηλάτη Μακρίνα

τηλ. 2510-291503

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΕΚΟ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΕ

ΠΔΕ

ΠΕΠ

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Οδηγίες Πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών Πράξεων ΕΣΠΑ 2014

 3. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ατομικού Ημερήσιου Απουσιολογίου

4. ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 2022-2023

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 2022-2023

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2022-2023

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ 2022-2023

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2022-2023

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 2022-2023

6. ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ

Γενική Αίτηση Αναπληρωτών ΕΣΠΑ _Αγγλικής, ΕΚΟ, Εξειδικευμένη, Ψυχολόγοι

Γενική Αίτηση Αναπληρωτών ΕΣΠΑ_ΕΝΙΑΙΟΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ, ΣΜΕΑΕ&ΤΕ

Γενική Αίτηση Αναπληρωτών ΠΔΕ

Αίτηση Για Μειωμένο Ωράριο Λόγω Ανήλικου Τέκνου_ΕΣΠΑ

Αίτηση Για Μειωμένο Ωράριο Λόγω Ανήλικου Τέκνου_ΠΔΕ

Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας ΕΣΠΑ

Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας ΠΔΕ

Αίτηση Βελτίωσης Θέσης ΕΣΠΑ 

Αίτηση Βελτίωσης Θέσης ΠΔΕ

ΈΝΤΥΠΟ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΕΚΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΕ

ΈΝΤΥΠΟ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΠΔΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΠΕΠ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΕ

ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΠΕΠ-

7. ΛΟΓΟΤΥΠΑ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΕΠ

ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΝΙΑΙΟΣ -ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΕ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΥΕΠ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ,ΕΚΟ,ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ                                 

8. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πληροφορίες για Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ1599 ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αίτηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου ΕΣΠΑ

Αίτηση-Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου ΠΔΕ

Αίτηση Άδειας Ιδιωτικού Έργου Ένταξης Προσφυγοπαίδων

9. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΓΙΑ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΣΠΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΤΟΝ-ΤΟΠΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΕΣΠΑ

10. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Πληροφορίες για Άδειες Αναπληρωτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

11. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Αίτηση άδειας κανονικής_Αγγλικής,ΕΚΟ, Εξειδικευμένη,Ψυχολογοι

Αίτηση άδειας κανονικής__ΕΝΙΑΙΟΣ,ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ,ΣΜΕΑΕ&ΤΕ

Αίτηση άδειας κανονικής  ΠΕΠ_

Αίτηση χορήγησης Κανονικής Άδειας ΔΥΕΠ

Αίτηση άδειας αναρρωτικής_Αγγλικής, ΕΚΟ, Εξειδικευμένη, Ψυχολόγοι.

Αίτηση άδειας αναρρωτικής__ΕΝΙΑΙΟΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ, ΣΜΕΑΕ&ΤΕ

Αίτηση  άδειας αναρρωτικής ΔΥΕΠ 

 Αίτηση άδειας αναρρωτικής ΠΕΠ

Αίτηση  άδειας κύησης Αγγλικής,ΕΚΟ, Εξειξιδικευμένη,Ψυχολόγοι

Αίτηση-άδειας-κύησης-ΕΝΙΑΙΟΣΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΣΜΕΑΕ-ΚΑΙ-ΤΕ

Αίτηση-άδειας-κύησης ΠΕΠ

Αίτηση-άδειας-κύησης ΔΥΕΠ

 Αίτηση για χορήγηση άδειας λοχείας/ επιδόματος τέκνου/ μειωμένων εισφορών στο ΙΚΑ_ Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο .ΕΚΟ,Εξειδικευμένη,Ψυχολόγοι

Αίτηση άδειας λοχείας ΕΝΙΑΙΟΣ,ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ,ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΕ

Αίτηση άδειας λοχείας ΠΕΠ

Αίτηση άδειας λοχείας ΔΥΕΠ

Αίτηση για χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου (ν.4599/2019) Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο,Εξειδικευμένη.ΕΚΟ, Ψυχολόγοι

Αίτηση Ανατροφής τέκνου -ν.4599-ΕΝΙΑΟΣ,ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΕ

Αίτηση Ανατροφής τέκνου -ν.4599-ΠΕΠ

Αίτηση Ανατροφής τέκνου -ν.4599-ΔΥΕΠ

  Αίτηση άδειας λόγω άσθένειας τέκνου

Αίτηση χορήγηση άδειας εξετάσεων-ορκωμοσίας


Αίτηση άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο

Αίτηση για χορήγηση άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών-4μηνη_


Αίτηση Χορήγησης άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

Αίτηση Χορήγησης άδειας για επιστημονικούς-επιμορφωτικούς λόγους_

Αίτηση Χορήγησης ειδικής άδειας (γάμου)_  

Αίτηση Χορήγησης ειδικής άδειας (γέννησης τέκνου)_

Αίτηση Χορήγησης ειδικής άδειας (αιμοδοσίας)

Αίτηση Χορήγησης ειδικής άδειας (δικαστηρίου) 

Αίτηση Χορήγησης ειδικής άδειας (εκλογικής)_ 

Αίτηση Χορήγηση ειδικής άδειας (νοσήματος)_

Αίτηση Xορήγησης ειδικής άδειας αναπηρίας

Αίτηση Χορήγησης ειδικής άδειας (θανάτου συγγενούς έως και Β΄βαθμού)_

 Αίτηση Χορήγησης άδειας συνδικαλιστικής

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Υ.Δ-Δημοσίου-Ιδιωτικού-Υπαλλήλου

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟΥ-ΣΚΟΠΟΥ-ΛΟΓΩ-COVID-19 (2)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ COVID 19

12. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

D-egkyklios-leitourgeias-nipiagwgeiwn

D-egkyklios-leitourgias-dimotikwn-sxoleiwn

D-FEK-1800-B-2017-programma-oligothesiwn

D-N4692-2020-tropopoihsi-PD79

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΔΥΕΠ

programma-EDEAY-eid-dimotiko-sxoleio

programma-EKO-TY-ZEP

programma-koinwnikwn-leitourgwn-10thesiwn-kai-anw-dimotikwn

programma-parallilis-stirixis-sx-nosileyti-gia-dimotika

programma-par-stir-PDE-PE70-EAE-dimotika

programma-psychologwn-10thesiwn-kai-anw-dimotikwn

programma-TE-dimotika

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

programma-EBP-DE01-exeidikeymeni-nipiagwgeia

programma-EBP-DE01-exeidikeymeni-PEP-nipiagwgeia

programma-EDEAY-1o-nip-kavalas

programma-par.stir.PDE-PE60-EAE-nip

programma-parallilis-stirixis-sx-nosileyti-gia-nip

programma-prwino-kai-oloimero-nipiagwgeio

programma-TE-nipiagwgeia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ΑΦΙΣΕΣ

 

contact_2

Αρχείο