ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ

 

Πληροφορίες:  κ. Παπαποστόλου Μάλαμα  κ. Παπαμερή Ευδοξία κ. Στρατηλάτη Μακρίνα

τηλ. 2510-291503

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 04-09-2023

ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ 2023-2024

ΕΝΤΥΠΑ ΠΔΕ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΠ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2023-2024

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Οδηγίες-Πλατφόρμα-ανάρτησης-παραστατικών-Πράξεων-ΕΣΠΑ

 3. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ατομικού Ημερήσιου Απουσιολογίου.

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_6001626

Απουσιολόγιο ΠΕΠ ΑΜΘ

4. ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜΘ_ΠΕΠ_2023-2024

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΣΜΕΑΕ&ΤΕ 2023-2024

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ_2023-2024

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση 2023-2024

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ_2023-2024

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ_2023-2024

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_Ψυχολόγοι & Κοινωνικοί Λειτουργοί_2023-2024

6. ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ

Γενική Αίτηση Αναπληρωτών ΕΣΠΑ_2023-2024

Γενική Αίτηση Αναπληρωτών ΕΣΠΑ_ΠΕΠ _2023-2024

Γενική Αίτηση Αναπληρωτών ΠΔΕ

Αίτηση για μειωμένο ωράριο λογω ανηλίκου ΕΣΠΑ

Αίτηση Για Μειωμένο Ωράριο Λόγω Ανήλικου Τέκνου_ΠΔΕ

Αίτηση βελτιώσης θέσης ΕΣΠΑ

Αίτηση Βελτίωσης Θέσης ΠΔΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΕΣΠΑ 2023-2024

ΈΝΤΥΠΟ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΠΔΕ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΠΕΡΓΙΩΝ-ΠΕΠ

ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΠΑ 2023-2024

ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΠΕΠ 2023-2024

7. ΛΟΓΟΤΥΠΑ

ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ 2023-2024

ΛΟΓΟΤΥΠΟ-ΠΕΠ

               

8. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πληροφορίες για Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ1599 ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΔΕΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ-ΕΣΠΑ 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΔΕΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ-ΠΕΠ

Αίτηση-Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου ΠΔΕ

 

9. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Αίτηση άδειας κανονική_ ΕΣΠΑ 2023-2024

Αίτηση άδειας κανονική_ ΠΕΠ Εξειδικευμένη 2023-2024

Αίτηση άδειας αναρρωτική_ΕΣΠΑ 2023-2024

Αίτηση άδειας αναρρωτική_ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2023-2024

Αίτηση-άδειας-κύησης-ΕΣΠΑ 2023-2024

Αίτηση άδειας λοχείας ΕΣΠΑ 2023-2024

Αίτηση άδειας λοχείας ΠΕΠ

Αίτηση Ανατροφής τέκνου -ν.4599-ΕΣΠΑ 2023-2024

Αίτηση Ανατροφής τέκνου -ν.4599-ΠΕΠ

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ-ΛΟΓΩ-ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΤΕΚΝΟΥ

Αίτηση χορήγηση άδειας εξετάσεων-ορκωμοσίας


Αίτηση άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο

Αίτηση για χορήγηση άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών-4μηνη_


Αίτηση Χορήγησης άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

Αίτηση Χορήγησης άδειας για επιστημονικούς-επιμορφωτικούς λόγους_

Αίτηση Χορήγησης ειδικής άδειας (γάμου)_  

Αίτηση Χορήγησης ειδικής άδειας (γέννησης τέκνου)_

Αίτηση Χορήγησης ειδικής άδειας (αιμοδοσίας)

Αίτηση Χορήγησης ειδικής άδειας (δικαστηρίου) 

Αίτηση Χορήγησης ειδικής άδειας (εκλογικής)_ 

Αίτηση Χορήγηση ειδικής άδειας (νοσήματος)_

Αίτηση Xορήγησης ειδικής άδειας αναπηρίας

Αίτηση Χορήγησης ειδικής άδειας (θανάτου συγγενούς έως και Β΄βαθμού)_

 Αίτηση Χορήγησης άδειας συνδικαλιστικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ΑΦΙΣΕΣ

 

contact_2

Αρχείο