ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ

Πληροφορίες:  κ. Παπαποστόλου Μάλαμα & κ. Παπαμερή Ευδοξία

τηλ. 2510-291541

 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (εδώ)


2. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Α. Αποφάσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών Ενιαίου 2018-19

Απόφαση Τοποθέτησης ΠΕ70 Ενιαίου 05-09-2018

Απόφαση Τοποθέτησης Ειδικοτήτων Ενιαίου 05-09-2018

Απόφαση Τροποποίηση Τοποθέτησης ΠΕ70  17-09-2018

Απόφαση Τροποποίηση Τοποθέτησης ΠΕ11 17-09-2018 

Απόφαση Τοποθέτησης Ειδικοτήτων Δάσκαλοι Ενιαίου 08-10-2018

Απόφαση Τοποθέτησης ΠΕ70 Ενιαίου 08-10-2018

Απόφαση Διάθεσης Τοποθέτησης Ενιαίου Ειδικοτήτων ΠΕ70 09-10-2018

Απόφαση Τροποποίηση Τοποθέτησης ΠΕ91.01 09-10-2018

Απόφαση Διάθεση Τοποθέτησης ΠΕ91.01 10-10-2018

Απόφαση Τοποθέτησης ΠΕ91.01 και Απόφαση Τροποποίησης ΠΕ79.01

Απόφαση Τροποποίηση Τοποθέτησης ΠΕ86  05-11-2018

Απόφαση Τοποθέτησης Αναπληρωτών Ενιαίου 09-11-2018

Απόφαση Τοποθέτησης Διάθεσης Αναπληρωτών Ενιαίου 15-11-2018

Απόφαση Τοποθέτησης Ενιαίου ΠΕ70 και ΠΕ07 03-12-2018

Απόφαση Τοποθέτησης Ενιαίου 04-12-2018

Απόφαση Διάθεση Τοποθέτησης Αναπληρωτών Ενιαίου 10-12-2018

Απόφαση Τοποθέτησης Ενιαίου 18-01-2019

Απόφαση Διάθεσης Τοποθέτησης ΠΕ07 12-02-2019

Απόφαση Τροποποίηση Τοποθέτησης Ενιαίου  13-03-2019

Απόφαση Διάθεσης Τοποθέτησης ΠΕ23

Απόφαση Τοποθέτησης ΠΕ23 26-03-2019

Β. Αποφάσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών ΕΚΟ 2018-19

Απόφαση Τοποθέτησης ΕΚΟ 05-09-2018

Απόφαση Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρωτών ΕΚΟ 09-11-2018

Απόφαση Τοποθέτησης ΕΚΟ 09-11-2018

Απόφαση Τοποθέτηση Διάθεση Αναπληρωτών ΕΚΟ 15-11-2018

Απόφαση Τοποθέτησης Αναπληρωτών ΕΚΟ 03-12-2018

Γ. Αποφάσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών Ενίσχυση Προσχ. Εκπαίδευσης 2018-19

Απόφαση Τροποποίηση Τοποθέτησης  08-10-2018

Απόφαση Τοποθέτησης ΠΕ60 Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 08-10-2018

Απόφαση Τροποποίηση Τοποθέτησης ΠΕ60 Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 10-09-2018

Απόφαση Τοποθέτησης Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 05-09-2018

Απόφαση Τοποθέτησης Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 08-10-2018

Απόφαση Τροποποίηση Τοποθέτησης ΠΕ60 08-10-2018

Απόφαση Τροποποίηση Τοποθέτησης ΠΕ60 15-10-2018

Απόφαση Τροποποίηση Τοποθέτησης ΠΕ60  22-10-2018

Απόφαση Τοποθέτησης ΠΕ60 Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 09-11-2018

Απόφαση Τροποποίηση Τοποθέτησης Πε60 19-02-2019

Απόφαση Τροποποίησης Τοποθέτησης 06-03-2019

Δ. Αποφάσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εξατομικευμένη 2018-19

Απόφαση Τοποθέτησης Εξατομικευμένη 05-09-2018

Απόφαση ΕΒΠ Εξατομικευμένη 12-09-2018

Απόφαση Τοποθέτησης Εξατομικευμένη 09-11-2018

Απόφαση Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εξατομικευμένη 15-11-2018

          Ε. Αποφάσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εξειδικευμένη 2018-19

Απόφαση Τοποθέτησης Εξειδικευμένη 05-09-2018

Απόφαση Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εξειδικευμένη 09-11-2018

Απόφαση Διάθεσης Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εξειδικευμένη 15-11-2018

Απόφαση Τοποθέτησης Εξειδικευμένη ΠΕ60ΕΑΕ 03-12-2018

Απόφαση Τοποθέτησης Εξειδικευμένη 04-12-2018

Απόφαση Διάθεσης και Τροποποίηση Τοποθέτησης  Εξειδικευμένη 10-12-2018

Απόφαση Τροποποίηση Τοποθέτησης Εξειδικευμένη ΠΕ70ΕΑΕ 26-02-2019

ΣΤ. Αποφάσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών ΠΕΠ Εξειδικευμένη 2018-19

Απόφαση ΕΒΠ ΠΕΠ 12-09-2018

Ζ. Αποφάσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών ΔΥΕΠ 2018-19

Απόφαση Τοποθέτησης Διάθεσης ΠΕ70 ΔΥΕΠ 15-10-2018

Απόφαση Τοποθέτησης Αναπληρωτών ΔΥΕΠ 08-10-2018

Απόφαση Τοποθέτησης Ειδικοτήτων ΔΥΕΠ 10-10-2018

Απόφαση Τοποθέτησης ΠΕ70 ΔΥΕΠ 08-11-2018

Απόφαση Τοποθέτησης ΔΥΕΠ 04-12-2018

Απόφαση Τροποποίηση Τοποθέτησης ΔΥΕΠ 10-12-2018

Απόφαση Τοποθέτηση Διάθεσης ΠΕ70  ΔΥΕΠ 15-10-2018

Απόφαση Τοποθέτησης  ΠΕ60 ΔΥΕΠ 15-03-2019

Απόφαση Τοποθέτησης ΠΕ60 ΔΥΕΠ 26-02-2019


3. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ατομικά Στοιχεία ΠΕΠ 2018-19

Ατομικά Στοιχεία ΠΔΕ

Ατομικά Στοιχεία ΕΚΟ 2018-19

Ατομικά Στοιχεία Εξατομικευμένη_2018_2019

Ατομικά Στοιχεία Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2018-19

Ατομικά Στοιχεία Ενιαίου 2018-19

Ατομικά Στοιχεία Εξειδικευμένη 2018-19

Ατομικά Στοιχεία Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών 2018-19

Ατομικά Στοιχεία ΔΥΕΠ


4. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ατομικού Ημερήσιου Απουσιολογίου (από 01/04/2019)

Νέο Απουσιολόγιο ΕΚΟ

Νέο Απουσιολόγιο Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης

Νέο Απουσιολόγιο_Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών (ΣΜΕΑΕ)

Νέο Απουσιολόγιο_Εξατομικευμένη

Νέο Απουσιολόγιο_Εξειδικευμένη

Νέο Απουσιολόγιο_Ολοήμερο Δημοτικό

Οδηγίες ΕΣΠΑ Σχολικές Μονάδες

Παρουσιολόγιο ΕΚΟ Εκπαιδευτικοί 2018-19

Παρουσιολόγιο ΕΚΟ ΕΕΠ και ΕΒΠ 2018-19

Παρουσιολόγιο Ενιαίου Δημοτικό 2018-19

Παρουσιολόγιο Εξατομικευμένη ΕΒΠ και ΕΕΠ 2018-19

Παρουσιολόγιο Εξατομικευμένη Εκπαιδευτικοί 2018-19

Παρουσιολόγιο Εξειδικευμένη Εκπαιδευτικοί 2018-19

Παρουσιολόγιο Εξειδικευμένη ΕΒΠ και ΕΕΠ 2018-19

Παρουσιολόγιο ΠΕΠ Εξειδικευμένη ΑΜΘ 2018-19

Παρουσιολόγιο_Προσχολικής Εκπαίδευσης 2018-19

Παρουσιολόγιο ΔΥΕΠ 2018-19

Παρουσιολόγιο 2018_2019 ΔΥΕΠ ΕΕΠ και ΕΒΠ

Παρουσιολόγιο Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών 2018-2019


5. ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οδηγός Υλοποίησης Εξειδικευμένης 2018-19

Νέος Οδηγός Υλοποίησης Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών 2018-19

Νέος_Οδηγός_ΕΚΟ_2018_2019

Νέος_Οδηγός_Εξατομικευμένης_2018_2019

Νέος Οδηγός Υλοποίησης Εξειδικευμένης 2018-19

Νέος Οδηγός Ενιαίου Δημοτικού 2018-2019

Οδηγός Υλοποίησης ΠΔΕ

Οδηγός ΠΕ

Οδηγός Υλοποίησης ΕΚΟ 2018-19

Οδηγός Υλοποίησης Ενιαίου 2018-19

Οδηγός Υλοποίησης Προσχολικής Εκπαίδευσης 2018-2019_

Οδηγός Υλοποίησης Εξατομικευμένη 2018-2019

Οδηγός Υλοποίησης Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών 2018-19

Οδηγός ΔΥΕΠ Σχ. Έτος 2017_2018_


6. ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ

Γενική Αίτηση Αναπληρωτών ΕΣΠΑ 2018

Γενική Αίτηση Αναπληρωτών ΠΔΕ

Αίτηση Για Μειωμένο Ωράριο Λόγω Ανήλικου Τέκνου_ΕΣΠΑ 2018

Αίτηση Για Μειωμένο Ωράριο Λόγω Ανήλικου Τέκνου_ΠΔΕ

Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας ΕΣΠΑ

Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας ΠΔΕ

Αίτηση Βελτίωσης Θέσης ΕΣΠΑ 2018

Αίτηση Βελτίωσης Θέσης ΠΔΕ

Διαβιβαστικό Ενιαίου-Εξατομικευμένη-Εξειδικευμένη-Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών-Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης-ΈΚΟ Τάξεις Υποδοχής 2018

Διαβιβαστικό ΠΕΠ

Διαβιβαστικό Ένταξης Προσφυγοπαίδων

Έντυπο Απεργιών ΕΣΠΑ 2018

Έντυπο Απεργιών ΠΔΕ

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας ΕΣΠΑ

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας ΠΕΠ

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας ΔΥΕΠ

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2017

Λογότυπο ΕΣΠΑ_2018

Λογότυπο ΠΕΠ Εξειδικευμένη

Λογότυπο Ένταξης Προσφυγοπαίδων

Δήλωση Τοποθέτησης Αναπληρωτή ΕΣΠΑ 2018

Δήλωση Τοποθέτησης Αναπληρωτή ΠΔΕ


7. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πληροφορίες για Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου

Αίτηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου ΕΣΠΑ

Αίτηση-Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου ΠΔΕ

Αίτηση Άδειας Άσκησης-Ιδιωτικού-Έργου ΠΕΠ

Αίτηση Άδειας Ιδιωτικού Έργου Ένταξης Προσφυγοπαίδων


8. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

Δικαιολογητικά Οδοιπορικών Εξόδων

Υπεύθυνη Δήλωση ΕΣΠΑ Μόνιμης Κατοικίας

Υπεύθυνη Δήλωση ΠΔΕ Μόνιμης Κατοικίας

Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης_ΕΣΠΑ

Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης_ΠΔΕ


9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Πληροφορίες για Άδειες Αναπληρωτών

Υπόδειγμα Απόφασης Αδειών ΕΣΠΑ

Υπόδειγμα Απόφασης Αδειών ΠΕΠ

Υπόδειγμα Απόφασης Αδειών ΔΥΕΠ

Υπόδειγμα Απόφασης Αδειών ΠΔΕ


10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Αίτηση Χορήγησης Κανονικής Άδειας ΕΣΠΑ 2018

Αίτηση Χορήγησης Κανονικής Άδειας ΠΕΠ

Αίτηση Χορήγησης Κανονικής Άδειας_ΔΥΕΠ


Αίτηση Χορήγησης Αναρρωτικής Άδειας ΕΣΠΑ 2018

Αίτηση Χορήγησης Αναρρωτικής Άδειας ΔΥΕΠ 2018


Αίτηση χορήγησης άδειας κύησης ΕΣΠΑ 2018

Αίτηση για χορήγηση άδειας λοχείας/ επιδόματος τέκνου/ μειωμένων εισφορών στο ΙΚΑ_ ΕΣΠΑ 2018

Αίτηση για χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου (ν.4599/2019)_ΕΣΠΑ


Χορήγηση άδειας εξετάσεων-ορκωμοσίας ΕΣΠΑ 2018


Αίτηση για χορήγηση άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών-4μηνη_ ΕΣΠΑ 2018


Χορήγηση άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου ΕΣΠΑ 2018


Χορήγηση άδειας για επιστημονικούς-επιμορφωτικούς λόγους_ΕΣΠΑ 2018


Χορήγηση ειδικής άδειας (γάμου)_ΕΣΠΑ  2018

Χορήγηση ειδικής άδειας (γέννησης τέκνου)_ΕΣΠΑ  2018

Χορήγηση ειδικής άδειας (αιμοδοσίας)_ΕΣΠΑ  2018

Χορήγηση ειδικής άδειας (δικαστηρίου)_ΕΣΠΑ  2018

Χορήγηση ειδικής άδειας (εκλογικής)_ΕΣΠΑ 2018

Χορήγηση ειδικής άδειας (νοσήματος)_ΕΣΠΑ 2018

Χορήγηση ειδικής άδειας (θανάτου συγγενούς έως και Β΄βαθμού)_ΕΣΠΑ  2018


Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας_ΕΣΠΑ 2018

 

 

11. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ

Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Ένταξη Προσφυγοπαίδων

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ΠΕΠ

Πρόγραμμα μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες


 

12. ΑΦΙΣΕΣ


 

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο