ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ

Πληροφορίες:  κ. Παπαποστόλου Μάλαμα & κ. Παπαμερή Ευδοξία

τηλ. 2510-291503

 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (εδώ)

01.Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης

02.ΑΝΑΛΗΨΗ-ΣΤΗ-Δ.ΝΣΗ-

03.Υπεύθυνη δήλωση για ιατρική βεβαίωση ΕΣΠΑ

04.Υπεύθυνη δήλωση περί μη ποινικής δίωξης κτλ.

05.Υπεύθυνη δήλωση για σύνταξη ΕΣΠΑ

06.Υπεύθυνη δήλωση για δικαιολογητικά ΕΣΠΑ

07.Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ΕΣΠΑ

08.ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΝΕΟ

09.ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ)

10.ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

11.Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού ΕΣΠΑ

12.Αίτηση βελτίωσης θέσης ΕΣΠΑ

13.Αίτηση μειωμένου ωραρίου ΕΣΠΑ

14. Δελτίο απογραφής


2. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

        ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 28-08-2020

        ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 21-09-2020  

  • Θ. Αποφάσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών ΠΔΕ 2020-21

               3. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

 

5. ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


6. ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ

Γενική Αίτηση Αναπληρωτών ΕΣΠΑ

Γενική Αίτηση Αναπληρωτών ΠΔΕ

Αίτηση Για Μειωμένο Ωράριο Λόγω Ανήλικου Τέκνου_ΕΣΠΑ

Αίτηση Για Μειωμένο Ωράριο Λόγω Ανήλικου Τέκνου_ΠΔΕ

Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας ΕΣΠΑ

Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας ΠΔΕ

Αίτηση Βελτίωσης Θέσης ΕΣΠΑ 

Αίτηση Βελτίωσης Θέσης ΠΔΕ

Διαβιβαστικό Ενιαίου-Εξατομικευμένη-Εξειδικευμένη-Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών-Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης-ΈΚΟ Τάξεις Υποδοχής 

Διαβιβαστικό ΠΕΠ

Διαβιβαστικό Ένταξης Προσφυγοπαίδων

Έντυπο Απεργιών ΕΣΠΑ 

Έντυπο Απεργιών ΠΔΕ

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας ΕΣΠΑ

ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΠΕΠ-

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας ΔΥΕΠ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΕΠ

Δήλωση Τοποθέτησης Αναπληρωτή ΕΣΠΑ

Δήλωση Τοποθέτησης Αναπληρωτή ΠΔΕ

                       ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΕΠ


7. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πληροφορίες για Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου

                  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ1599 ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αίτηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου ΕΣΠΑ

Αίτηση-Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου ΠΔΕ

Αίτηση Άδειας Ιδιωτικού Έργου Ένταξης Προσφυγοπαίδων


8. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΔΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΣΠΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΔΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΔΕ Υ

ΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΣΠΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΔΕ

 


9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Πληροφορίες για Άδειες Αναπληρωτων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΑΔΕΙΩΝ-ΔΥΕΠ-1-2019-νεο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΑΔΕΙΩΝ-ΕΣΠΑ-2019-νεο (2)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΑΔΕΙΩΝ-ΠΕΠ-2019-νεο-1


10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Αίτηση Χορήγησης Κανονικής Άδειας ΕΣΠΑ 

Αίτησησ Χορήγησης pep_kanoniki-1

Αίτηση Χορήγησης Κανονικής Άδειας_ΔΥΕΠ


Αίτηση Χορήγησης Αναρρωτικής Άδειας ΕΣΠΑ 

Αίτηση Χορήγησης Αναρρωτικής Άδειας ΔΥΕΠ 

                    Αίτηση ΧορήγησηςΑναρρωτική-άδεια-ΠΕΠ


Αίτηση χορήγησης άδειας κύησης ΕΣΠΑ 

Αίτηση για χορήγηση άδειας λοχείας/ επιδόματος τέκνου/ μειωμένων εισφορών στο ΙΚΑ_ ΕΣΠΑ 

Αίτηση για χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου (ν.4599/2019)_ΕΣΠΑ


Χορήγηση άδειας εξετάσεων-ορκωμοσίας ΕΣΠΑ 


Αίτηση για χορήγηση άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών-4μηνη_ ΕΣΠΑ 


Χορήγηση άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου ΕΣΠΑ


Χορήγηση άδειας για επιστημονικούς-επιμορφωτικούς λόγους_ΕΣΠΑ 


Χορήγηση ειδικής άδειας (γάμου)_ΕΣΠΑ  

Χορήγηση ειδικής άδειας (γέννησης τέκνου)_ΕΣΠΑ  

Χορήγηση ειδικής άδειας (αιμοδοσίας)_ΕΣΠΑ  

Χορήγηση ειδικής άδειας (δικαστηρίου)_ΕΣΠΑ  

Χορήγηση ειδικής άδειας (εκλογικής)_ΕΣΠΑ 

Χορήγηση ειδικής άδειας (νοσήματος)_ΕΣΠΑ 

                  Xορήγηση ειδικής άδειας αναπηρίας ΕΣΠΑ

Χορήγηση ειδικής άδειας (θανάτου συγγενούς έως και Β΄βαθμού)_ΕΣΠΑ  

2015_09_26_entypa_espa_syndikalistiki (1)

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 12-03-2020

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 16-03-2020

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 20-03-2020

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΟΠΟΥ 23-03-2020

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 02-04-2020

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΟΠΟΥ 29-04-2020

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 08-05-2020

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 18-05-2020

ADEIES_KORWNOIOS_20200529_EPANODOS_Egyklios_65533_E3_20200529_ΩΚΖ046ΜΤΛΗ-Ξ4Σ

 

    ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΕΚΝΩΝ

   Αίτηση-άδεια-ειδικού-σκοπού-για-φροντίδα-τέκνων-που-φοιτούν

    Υ.Δ-Δημοσίου-Ιδιωτικού-Υπαλλήλου-1

    Υ.Δ-εκπαιδευτικού-γιαΤέκνα-που-φοιτούν (1)

   Υ.Δ-Ελ.-επαγγελματία-1

Χορήγηση-άδειας-ειδικού-σκοπού-για-φροντίδα-τέκνων-που-φοιτούν-σε-εκπαιδευτικές-μονάδες-ΝΕΟ 1

 

    ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΝ

   Αίτηση-Αναρρωτική-άδεια-ειδικού-σκοπού-κατ-οίκον

   Υ.Δ.-άδειας-ειδικού-σκοπού-κατ-οίκον

Χορήγηση-αναρρωτικής-άδειας-ειδικού-σκοπού-κατ-οίκον-ΝΕΟ 1

 

 ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΗ ΟΜΑΔΑ

Αίτηση-ειδική-άδεια-σε-ευπαθείς-ομάδες. (1)

ΦΕΚ-1800_Β_11.5.2020 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Χορήγηση-ειδικής-άδειας-ευπαθείς-ομάδες

 

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 4 ΕΤΩΝ

Αίτηση-άδεια-ειδικού-σκοπού-για-φροντίδα-τέκνων-ηλικίας-έως-τεσσάρων-4-1 (2)

Υ.Δ-Δημοσίου-Ιδιωτικού-Υπαλλήλου

Υ.Δ-εκπαιδευτικού-Τέκνα-έως-4-ετών

Υ.Δ-Ελ.-επαγγελματία

Χορήγηση-άδειας-ειδικού-σκοπού-για-φροντίδα-τέκνων-ηλικίας-έως-τεσσάρων-ετών

 

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25%

Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού για παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο μέχρι και 25%

Αίτηση για διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25%

Υ.Δ-Δημοσίου-Ιδιωτικού-Υπαλλήλου-1

Υ.Δ-εκπαιδευτικού-γιαΤέκνα-που-φοιτούν (1)

Υ.Δ-Ελ.-επαγγελματία-1

 

 

11. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ

Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Ένταξη Προσφυγοπαίδων

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ΠΕΠ

Πρόγραμμα μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες


 

12. ΑΦΙΣΕΣ


 

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο