ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ 2018-19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ70 ΕΝΙΑΙΟΥ 05-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ 05-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ70  17-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ11 17-09-2018 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΟ 2018-19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΟ 05-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ60 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧ ΕΚΠ 10-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 05-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2018-19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 05-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΒΠ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 12-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2018-19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 05-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2018-19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΒΠ ΠΕΠ 12-09-2018

         ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

        ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

           ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΣΠΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤ ΔΟΜΩΝ 2018-19

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2018-19

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-19

         ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

       ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ         

         ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

       ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΔΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ_ΕΣΠΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ_ΠΔΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΣΠΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

       ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

     ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ

Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Ένταξη Προσφυγοπαίδων

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ΠΕΠ

Πρόγραμμα μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες

 

ΑΦΙΣΕΣ


 Πληροφ. κ. Παπαποστόλου Μάλαμα, τηλ. 2510-291541

                                                                                                                                    κ.  Παπαμερή Ευδοξία, τηλ. 2510-291541

 

 

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο