ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΓΙΑ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ 2023-2024

ΕΝΤΥΠΑ ΠΔΕ 2023-24

ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΠ

 

2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Οδηγίες-Πλατφόρμα-ανάρτησης-παραστατικών-Πράξεων-ΕΣΠΑ

 

 3. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ατομικού Ημερήσιου Απουσιολογίου.

 

4. ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜΘ_ΠΕΠ_2023-2024

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΣΜΕΑΕ&ΤΕ 2023-2024

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ_2023-2024

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση_2023-2024

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ_2023-2024

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ_2023-2024

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_Ψυχολόγοι & Κοινωνικοί Λειτουργοί_2023-2024

_ΠΔΕ 2023-2024_ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

5. ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ

Γενική Αίτηση Αναπληρωτών ΕΣΠΑ_2023-2024

Γενική Αίτηση Αναπληρωτών ΕΣΠΑ_ΠΕΠ _2023-2024

Γενική Αίτηση Αναπληρωτών ΠΔΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΕΣΠΑ 2023-2024

ΈΝΤΥΠΟ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΠΔΕ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΠΕΡΓΙΩΝ-ΠΕΠ

ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΠΑ 2023-2024

ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΠΕΠ 2023-2024

ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΔΕ

6. ΛΟΓΟΤΥΠΑ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ- ΜΟΝΟ ΠΕΠ

               

7. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΔΕΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ-ΕΣΠΑ 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΔΕΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ-ΠΕΠ

Αίτηση-Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου ΠΔΕ

 

8. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Πληροφορίες για τις άδειες_αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΔΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΝ ΠΕΠ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΠ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΔΕΙΩΝ-ΠΔΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ΛΗΨΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ-ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΕΝΝΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

9. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΠ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΝ ΠΕΠ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΑΔΕΙΩΝ ΠΔΕ

10. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 2023-24

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α΄ΦΑΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Β΄ΦΑΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΑΔΕΙΑ-ΟΔΗΓΗΣΗΣ-ΚΑΙ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΕΣΠΑ (1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΤΟΝ-ΤΟΠΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΕΣΠΑ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact_2

Αρχείο