ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΕΝΑ)

Δεν υπάρχει Πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΕΝΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των παρακάτω πινάκων εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ,ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ60& ΠΕ70, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024_signed

ΔΗΛΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΑΝΑ-ΣΧΟΛΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ-υποβάλλεται-από-τους-Διευθυντές-ή-Προϊσταμένους-στη-Διεύθυνση

ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΤΕΛΙΚΟ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΔΣ_26_7_2023

ΤΕΛΙΚΟ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ_26_7_2023

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

contact_2

Αρχείο