ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΠΥΣΠΕ

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ70 για το σχολικό έτος 2020-21 και πρόσκληση για υποβολή δήλωσης – προτίμησης στα εναπομείναντα κενά

Η Διεύθυνση Π.Ε Καβάλας μετά τη με αρ. 17η/11-08-20 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Καβάλας ανακοινώνει την προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ70 για το σχολικό έτος 2020-21, ως ακολούθως:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70

Καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70, που έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΠΕ και δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στα εναπομείναντα κενά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

Καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60, που επιθυμούν να βελτιώσουν την τοποθέτησή τους, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στα εναπομείναντα κενά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

Δηλώσεις προτίμησης και τυχόν ενστάσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Κρίση λειτουργικά υπεράριθμων και πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης λειτουργικών κενών

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας, μετά τη 15η/07-08-20 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καβάλας, ανακοινώνει τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες. 

ΚΡΙΣΗ (ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΠΕ60

ΚΡΙΣΗ (ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΠΕ70

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, καθώς και οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικοί κλάδων  ΠΕ60 και ΠΕ70, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά, όπως αυτά ανακοινώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (mail@dipe.kav.sch.gr) μέχρι τη Δευτέρα στις 13:00. 

Για οποιαδήποτε τυχόν ένσταση επί της μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα επικοινωνούν στο τηλ. 2510291521.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ

Φ.11.2/3773 Λειτουργικές υπεραριθμίες και κενά για το σχολικό έτος 2020-21 _ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 ((ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ)_signed

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕ60

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕ70

ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (υποβάλλεται από τους Διευθυντές ή Προϊσταμένους στη Διεύθυνση)

Φ.11.2/3772 Λειτουργικές υπεραριθμίες και κενά για το σχολικό έτος 2020-21_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)_signed

ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ 2020

ΠΕ11_ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΔΥΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ

 

Φ.11.2/3441 Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Καβάλας για το διδακτικό έτος 2020-21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Φ.11.2/3179 Οριστικές τοποθετήσεις νεοδιοριζόμενων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης για τυχόν λάθη – παραλείψεις θα γίνονται δεκτές από 19/06/20 έως 23/06/20

Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΥΣΠΕ (2510503521)

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

Φ.11.2/3016 Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης οριστικής τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ΕΕΠ – ΕΒΠ να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης σε συγκεκριμένες κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα από την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 μέχρι και την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020. Πληροφορίες στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Καβάλας (2513503521)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΕΠ_ΕΒΠ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Φ.11.2/2823 Βελτιώσεις θέσεων και οριστικές τοποθετήσεις – Πρόσκληση για τη Β΄Φάση Μεταθέσεων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΦΑΣΗ Α΄) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΦΑΣΗ Β΄_signed

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

Φ.11.2/2584 Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ_signed

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ-2020-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ-2020-ΝΕΟΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΝΕΟΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ_2019-20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

 

Φ.11.2/2452 Ονομαστικός χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης

Πράξη 8η/06-05-2020

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_signed

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Αμοιβαίες μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2019-20

Σας κοινοποιούμε το έντυπο για υποβολή αμοιβαίας μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2019-20.

Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος 3ο, Κεφ. Β της υπ΄ αρ.  176287/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ) εγκυκλίου μεταθέσεων για το έτος 2019-20.

Για φέτος το χρονικό διάστημα ορίζεται από 15/04/29 έως 29/04/20.

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2019-20

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο