ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αποστολία Κώστα

Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση λοιμώξεων του αναπνευστικού- Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω Covid-19 για το έτος 2023-2024

Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού_

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών τριών λόγω COVID-19- για το σχολικό έτος 2023- 2024

contact_2

Αρχείο