ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Έντυπα

Παρακαλούμε αλλάξτε το λογότυπο των εγγράφων σε “Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων”
Η επικαιροποίηση των εντύπων θα γίνει σταδιακά από την Υπηρεσία μας.

Έντυπα Γενικής Χρήσης


Μισθοδοσία


Έντυπα αδειών 

.     Άδειες Διευθυντών – Προϊσταμένων Σχ. Μονάδων προς Δ/ντή Εκπαίδευσης
.     Άδειες Εκπαιδευτικών προς τη Σχολική Μονάδα  
.     Άδειες Εκπαιδευτικών προς το Δ/ντή Εκπαίδευσης  

       Αποφάσεις αδειών πρότυπα


Έντυπα εκπαιδευτικών


Έντυπα σχολικών μονάδων

     Γενικά

     Υπερωρίες – Οδοιπορικά – Εισοδηματική Ενίσχυση

.    Μετακινήσεις – Επισκέψεις

 


Ωφελούμενοι, προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

contact_2

Αρχείο