ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Σύνθεση ΠΥΣΠΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Γαϊτανίδου Αθανασία Πρόεδρος 2510291539 Ζυγούλας Νικόλαος
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δ.Π.Ε. Καβάλας Δ/ντής 22ου Δ.Σ. Καβάλας
Μπαρμπαγιάννη Ευγενία Αντιπρόεδρος 2510247287 Νάτση Βασιλική
Διευθύντρια 19ου Δ.Σ. Καβάλας Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70
Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος 2594021231 Μητράκου Ευαγγελία
Υπ/δντής 1ου Δ.Σ. Ν. Περάμου Διευθύντρια 8ου Δ.Σ. Καβάλας
Παππάς Ηλίας Αιρετός 2591056650 Κυριαζίδης Αναστάσιος
Προϊστάμενος Ν/γείου Πηγών Δ/ντής 17ου Δ.Σ. Καβάλας
Ιωσηφίδης Αλέξανδρος Αιρετός 2510316235 Δημοσθενίδης Δημήτριος
Δ/ντής Δ.Σ. Νέας Καρβάλης Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70

Γραμματέας:  Κατσαβάρου Ελευθερία, Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της ΔΠΕ Καβάλας

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Μαυρογεώργη Νικολίνα, Διοικητικός Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της ΔΠΕ Καβάλας

Αρ. Πρωτ.: Φ.30/13193_13269_14119_(ΑΔΑ: ΩΧ8Β46ΜΤΛΗ-ΝΥ5)

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο