ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Σύνθεση ΠΥΣΠΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Γαϊτανίδου Αθανασία Πρόεδρος 2510291539  
Διευθύντρια Δ.Π.Ε. Καβάλας  
Δημητριάδης Σπυρίδων Αντιπρόεδρος 2510222833 Παπακωνσταντίνου Αδάμ
Διευθυντής 7ου Δ.Σ. Καβάλας Διευθυντής 12ου Δ.Σ. Καβάλας
Ασλανίδου Αγαθή Μέλος 2510244582 Κυριακίδης Γεώργιος
Διευθύντρια 18ου  Δ.Σ. Καβάλας Διευθυντής 1ου Δ.Σ. Νέας Περάμου
Αξιμιώτης Νικόλαος Μέλος   Παπάς Ηλίας
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ71 Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60
Δημοσθενίδης Δημήτριος Μέλος 2510228111 Κυριακίδης Γεώργιος του Πασχάλη
Διευθυντής 2ου Δ.Σ. Καβάλας Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70

Γραμματέας:  Σιμιτσή Ελένη, Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού της ΔΠΕ Καβάλας

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Ιωαννίδου Μαρίνα, Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της ΔΠΕ Καβάλας

contact_2

Αρχείο