ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Σύνθεση ΠΥΣΠΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Αρβανιτόπουλος Χρήστος Πρόεδρος 2510291572 Ζυγούλας Νικόλαος
Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Π.Ε. Καβάλας Δ/ντής 22ου Δ.Σ. Καβάλας
Μπαρμπαγιάννη Ευγενία Αντιπρόεδρος 2510247287 Νάτση Βασιλική
Διευθύντρια 19ου Δ.Σ. Καβάλας Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70
Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος 2594021231 Μητράκου Ευαγγελία
Υπ/δντής 1ου Δ.Σ. Ν. Περάμου Διευθύντρια 8ου Δ.Σ. Καβάλας
Μουμτσάκης Απόστολος Αιρετός 2510228111 Παππάς Ηλίας
Υποδιευθυντής 2ου Δ.Σ. Καβάλας Προϊστάμενος Ν/γείου Πηγών
Ιωσηφίδης Αλέξανδρος Αιρετός 2510316235 Δημοσθενίδης Δημήτριος
Δ/ντής Δ.Σ. Νέας Καρβάλης Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70

Γραμματέας:  Κατσαβάρου Ελευθερία, Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της ΔΠΕ Καβάλας

Αναπληρωτής Γραμματέας: Χρόνης Ιωάννης, Διοικητικός Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της ΔΠΕ Καβάλας

2019_04_03_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ (ΑΔΑ 6ΗΝΙ4653ΠΣ-Π25)

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο