ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Σύνθεση ΠΥΣΠΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Μπαντίκος Κωνσταντίνος Πρόεδρος 2510291539 Βλαστάρης Κωνσταντίνος
Διευθυντής Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας Διευθυντής 2ου Δ.Σ. Καβάλας
Καραπολίδου Αγγελική Αντιπρόεδρος 2510227575 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία
Προϊσταμένη 25ου Ν/Γ Καβάλας Υπ/δντρια 9ου Δ.Σ. Καβάλας
Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος 2594021231 Αλμπάντης Παναγιώτης
Υπ/δντής 1ου Δ.Σ. Ν. Περάμου Διευθυντής 1ου Δ.Σ. Χρυσούπολης
Δημοσθενίδης Δημήτριος Αιρετός 2510611203 6947021530 Εσιρπέογλου Αναστασία
Εκπαιδευτικός Δ.Σ. Ζυγού Εκπ/κός Π.Ε. 7ου Δ.Σ. Καβάλας
Τζεράκης Θωμάς Αιρετός 2591061252 6977742798 Παππάς Ηλίας
Εκπ/κός Δ.Σ. Ερατεινού Προϊστάμενος Ν/γείου Πηγών

Γραμματέας:  Κατσαβάρου Ελευθερία, Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 της Δ/νσης ΠΕ Καβάλας

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Παπαποστόλου Μάλαμα, Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 της Δ/νσης ΠΕ Καβάλας

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΔΑ: 67574653ΠΣ-9ΑΠ)

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο