ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Διεύθυνση

Διευθύντρια Π.Ε. Καβάλας:  Αθανασία Γαϊτανίδου, ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γραμματεία Διευθύντριας                                                            τηλέφωνο   2513503572

 
Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ/ΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 Α` ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2513503513
2 Β` ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ 2513503503
3 Γ` ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2513503538
4 Δ` ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2513503560
5 Ε` ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αναπλ. προϊστάμενος) 2513503521
6 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΥΣΠΕ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2513503540
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΥΣΠΕ ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2513503572
Γρ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
541 Κατσίκα Αναστασία Εμπιστευτικά και Πειθαρχικά Θέματα, Διεκπεραίωση Δικαστικών Υποθέσεων/ Υπηρεσιακές Μεταβολές, Κατατάξεις Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων, Απογραφή, Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσίας, Επικύρωση Εγγράφων για την Ακρίβεια των στοιχείων τους, Απογραφή, Οργανικές – Λειτουργικές θέσεις σχολικών μονάδων, Μεταθέσεις, Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις-Μηνιαίες και Τριμηνιαίες Μεταβολές Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2513503542
Λεβεντόπουλος Παντελής Μεταθέσεις-Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών, Μετατάξεις Μονίμων Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων, Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικών
Ιωαννίδου Μαρίνα Έκδοση Πιστοποιητικών Σπουδών, Αναζήτηση Γνησιότητας Τίτλων Σπουδών, Πιστοποιήσεις Επιμόρφωσης ΤΠΕ, Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Εγγράφων Εκπαιδευτικών και Λόγω Παραίτησης, Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικών -Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών, Υπηρεσιακές Βεβαιώσεις-Φύλλα Μητρώου και Ποιότητας
510 Παπάζογλου Παναγιώτης Σχολικές Δραστηριότητες, Καινοτόμα Προγράμματα, Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα της Δ/νσης, Σχολική Βία, Σχολικά Γεύματα 2513503559
560 Βλαχοπούλου Ευαγγελία
Μαυρογεώργη Νικολίνα
Διαχείριση Ιστοσελίδας Διεύθυνσης – Πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού, Αποφάσεις Δέσμευσης Πιστώσεων , Μεταφορά Πιστώσεων, Ποσοστά Διάθεσης, Εκτέλεση δαπανών (Κωδικοί Αριθμών Εξόδων), Μισθοδοσία Μονίμων Εκπαιδευτικών, Αναπληρωτών Τακτικού Προϋπολογισμού και Διοικητικών Υπαλλήλων, Μισθολογικό Μητρώο, Βεβαιώσεις Αποδοχών, Κρατήσεις Δανείων, Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων-Αποδοχών-Μεταβολών, Αποστολή μηνιαίων Οικονομικών Στοιχείων και Πινάκων στο Υ.ΠΑΙ.Θ., Φύλλα Διακοπής Μισθοδοσίας, Απόδοση Α.Π.Δ. Έκδοση Οδοιπορικών Εξόδων, Χορήγηση Υπερωριών, Έλεγχος Δαπανών Μεταφοράς Μαθητών 2513503560
521 Κατσαβάρου Ελευθερία  Ιδρύσεις, Προαγωγές, Καταργήσεις, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις, Μετονομασία Σχολικών Μονάδων, Ωρολόγια Προγράμματα, Ιδιωτική Εκπαίδευση, Πρωτόκολλο-Ηλεκτρονική Αλληλογραφία, Χαρακτηρισμός-Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Σφραγίδα της Χάγης, Αντιστοιχίες-Ισοτιμίες Τίτλων Σπουδών 2513503513
Αποστολίδης Σωκράτης Πρωτόκολλο-Ηλεκτρονική Αλληλογραφία, Χαρακτηρισμός-Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Αναρτήσεις Ιστοσελίδας, Εξετάσεις Ενηλίκων, Σχολικά Βιβλία-Εγχειρίδια Σχολικών Μονάδων, Παραγγελίες και Διανομές Σχολικών Μονάδων, Ξενόγλωσσα Βιβλία, Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ, Μεταφορές Μαθητών 2513503522
Συλαίος Στέργιος Μεταφορές Μαθητών, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις, Κτιριολογικά Θέματα, Θέματα Σχολικής Επιτροπής, Στατιστικά Στοιχεία, Προμήθεια Γραφικής Ύλης- Καταστάσεις Πληρωμής Υλικών, Επισκευών και Εξοπλισμού, ΠΣΕΑ, Χορήγηση Ακουστικών Βαρηκοΐας 2513503513
522 Λογοθέτης Κωνσταντίνος

Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

2513503522
572 Αποστολία Κώστα

Γραμματέας τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

2513503572
538 Κενανίδης Ιωάννης Λύσεις Υπαλληλικής Σχέσης, Συνταξιοδοτήσεις, Έκδοση Βεβαιώσεων Διαγραφής Προσωπικού από το Ενιαίο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου, Διαχείριση Προσωπικού Μητρώου Υπαλλήλων, Απογραφή Εκπαιδευτικού Δυναμικού (Μεταβολές) 2513503538
511 Παπαποστόλου Μάλαμα
Παπαμερή Ευδοξία
Καταχωρίσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού, Προσλήψεις ΟΑΕΔ- Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, Προσλήψεις Αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΣΠΑ-Συμβάσεις-Διαχείριση Ατομικών Φακέλων, Αναπληρωτών, Μισθοδοσία αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΣΠΑ, Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Απογραφή- Χορήγηση Υπηρεσιακών Βεβαιώσεων, Άδειες-Απεργίες και Παρουσιολόγια Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων, Καταχωρήσεις στο MY SCHOOL 2513503503
Φασουλάς Ευάγγελος Άδειες πάσης φύσεως Προσωπικού 2513503532
contact_2

Αρχείο