ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Διεύθυνση

Διευθύντρια Π.Ε. Καβάλας:  Αθανασία Γαϊτανίδου, ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γραμματεία Διευθύντριας                                                            τηλέφωνο   2513503572

 
Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ/ΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 Α` ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2513503513
2 Β` ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ 2513503503
3 Γ` ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2513503538
4 Δ` ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2513503560
5 Ε` ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (αναπλ. προϊσταμένη) 2513503572
6 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΥΣΠΕ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2513503540
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΥΣΠΕ ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2513503572
Γρ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
538 Κατσίκα Αναστασία Εμπιστευτικά και Πειθαρχικά Θέματα, Διεκπεραίωση Δικαστικών Υποθέσεων/ Υπηρεσιακές Μεταβολές, Κατατάξεις Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων, Απογραφή, Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσίας, Επικύρωση Εγγράφων για την Ακρίβεια των στοιχείων τους, Απογραφή, Οργανικές – Λειτουργικές θέσεις σχολικών μονάδων, Μεταθέσεις, Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις-Μηνιαίες και Τριμηνιαίες Μεταβολές Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2513503540
541 Σιμιτσή Ελένη Γραμματέας ΠΥΣΠΕ 2513503541
541 Λεβεντόπουλος Παντελής Μεταθέσεις-Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών, Μετατάξεις Μονίμων Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων, Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικών 2513503542
541 Ιωαννίδου Μαρίνα Έκδοση Πιστοποιητικών Σπουδών, Αναζήτηση Γνησιότητας Τίτλων Σπουδών, Πιστοποιήσεις Επιμόρφωσης ΤΠΕ, Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Εγγράφων Εκπαιδευτικών και Λόγω Παραίτησης, Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικών -Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών, Υπηρεσιακές Βεβαιώσεις-Φύλλα Μητρώου και Ποιότητας 2513503542
532 Παπάζογλου Παναγιώτης Σχολικές Δραστηριότητες, Καινοτόμα Προγράμματα, Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα της Δ/νσης, Σχολική Βία, Σχολικά Γεύματα 2513503532
560 Βλαχοπούλου Ευαγγελία
Μαυρογεώργη Νικολίνα
Διαχείριση Ιστοσελίδας Διεύθυνσης – Πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού, Αποφάσεις Δέσμευσης Πιστώσεων , Μεταφορά Πιστώσεων, Ποσοστά Διάθεσης, Εκτέλεση δαπανών (Κωδικοί Αριθμών Εξόδων), Μισθοδοσία Μονίμων Εκπαιδευτικών, Αναπληρωτών Τακτικού Προϋπολογισμού και Διοικητικών Υπαλλήλων, Μισθολογικό Μητρώο, Βεβαιώσεις Αποδοχών, Κρατήσεις Δανείων, Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων-Αποδοχών-Μεταβολών, Αποστολή μηνιαίων Οικονομικών Στοιχείων και Πινάκων στο Υ.ΠΑΙ.Θ., Φύλλα Διακοπής Μισθοδοσίας, Απόδοση Α.Π.Δ. Έκδοση Οδοιπορικών Εξόδων, Χορήγηση Υπερωριών, Έλεγχος Δαπανών Μεταφοράς Μαθητών 2513503560
513 Κατσαβάρου Ελευθερία  Τζαβολάκης Δημήτρης  Ιδρύσεις, Προαγωγές, Καταργήσεις, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις, Μετονομασία Σχολικών Μονάδων, Ωρολόγια Προγράμματα, Ιδιωτική Εκπαίδευση, Πρωτόκολλο-Ηλεκτρονική Αλληλογραφία, Χαρακτηρισμός-Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Σφραγίδα της Χάγης, Αντιστοιχίες-Ισοτιμίες Τίτλων Σπουδών 2513503513
539 Αποστολίδης Σωκράτης Πρωτόκολλο-Ηλεκτρονική Αλληλογραφία, Χαρακτηρισμός-Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Αναρτήσεις Ιστοσελίδας, Εξετάσεις Ενηλίκων, Σχολικά Βιβλία-Εγχειρίδια Σχολικών Μονάδων, Παραγγελίες και Διανομές Σχολικών Μονάδων, Ξενόγλωσσα Βιβλία, Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ, Μεταφορές Μαθητών 2513503505
532 Συλαίος Στέργιος Μεταφορές Μαθητών, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις, Κτιριολογικά Θέματα, Θέματα Σχολικής Επιτροπής, Στατιστικά Στοιχεία, Προμήθεια Γραφικής Ύλης- Καταστάσεις Πληρωμής Υλικών, Επισκευών και Εξοπλισμού, ΠΣΕΑ, Χορήγηση Ακουστικών Βαρηκοΐας 2513503532
521 Αποστολία Κώστα

Αναλυτικά προγράμματα, Μέθοδοι διδασκαλίας, Διαίρεση τμημάτων, κατ’ οίκο διδασκαλία, Σχολικές Δράσεις, Έκτακτες μετακινήσεις μαθητών, Διεξαγωγή Μαθητικών Διαγωνισμών, Έγκριση Ωρολογίων Προγραμμάτων, Καταγραφή  Κενών και πλεονασμάτων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

2513503572
521 Πατσιάς Δημήτιος Θέματα Εγγραφών-Μετεγγραφών-φοίτησης και Αξιολόγησης Μαθητών, Λειτουργία Ολοήμερων, Θέματα Ειδικής Αγωγής, Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στις Σχολικές Μονάδες, Εισήγηση για Λειτουργία Τμημάτων Πρωινής Ζώνης 2513503522
521 Κουβαλάκη Σοφία Υπεύθυνη myschool, Θέματα Ειδικής Αγωγής, Ενισχυτική Διδασκαλια, Τάξεις Υποδοχής, Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Τμημάτων Ένταξης,  Καθορισμός της Περιφέρειας Εγγραφής των Μαθητών στις Σχολικές Μονάδες 2513503521
521 Καραγιάννη Ευφροσύνη Myschool, Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ, Επικαιροποίηση στοιχείων των εκπαιδευτικών προς αξιολόγηση 2513503521
521 Τσιάρας Πέτρος Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού 2513503522
539 Κενανίδης Ιωάννης Λύσεις Υπαλληλικής Σχέσης, Συνταξιοδοτήσεις, Έκδοση Βεβαιώσεων Διαγραφής Προσωπικού από το Ενιαίο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου, Διαχείριση Προσωπικού Μητρώου Υπαλλήλων, Απογραφή Εκπαιδευτικού Δυναμικού (Μεταβολές) 2513503505
511

Παπαποστόλου Μάλαμα
  

Καταχωρίσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού, Προσλήψεις ΟΑΕΔ- Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, Προσλήψεις Αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΣΠΑ-Συμβάσεις-Διαχείριση Ατομικών Φακέλων, Αναπληρωτών, Μισθοδοσία αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΣΠΑ,  Χορήγηση Υπηρεσιακών Βεβαιώσεων, Απεργίες και Παρουσιολόγια Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών,  2513503503
510

Στρατηλάτη Μακρίνα

Μισθοδοσία αναπληρωτών ,Χορήγηση ΜΚ,ΑΠΔ,Καταχωρίσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ), Καταχωρίσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, Προσλήψεις και Απολύσεις Αναπληρωτών και ωρομισθίων ,Συμβάσεις, Διαχείριση Ατομικών Φακέλων Αναπληρωτών, Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Χορήγηση πάσης φύσεως υπηρεσιακών βεβαιώσεων αναπληρωτών, Άδειες-Απεργίες και Παρουσιολόγια Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, καταγραφή μισθολογικών δεδομένων για την ελστατ,Χορήγηση – περικοπή οικογενειακού επιδόματος – θέσης ευθύνης , έκδοση αποφάσεων μισθολογικών μεταβολών & ανάρτηση στη διαύγεια,Διαχείριση έργων erasmus  
511

Ασβεστοπούλου Γλυκερία 

Οδοιπορικά μονιμών – αναπληρωτών ΕΣΠΑ, Προσλήψεις Αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΣΠΑ-Διαχείριση και τήρηση Ατομικών Φακέλων Αναπληρωτών, Χορήγηση Υπηρεσιακών Βεβαιώσεων, Άδειες-Απεργίες και Παρουσιολόγια Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.  
532 Συλαίος Στέργιος Μεταφορές Μαθητών, Θέματα Σχολικής Επιτροπής, Στατιστικά Στοιχεία, Καταστάσεις Πληρωμής Υλικών, Επισκευών και Εξοπλισμού, ΠΣΕΑ, Χορήγηση Ακουστικών Βαρηκοΐας τον έλεγχο των δαπανών μεταφοράς μαθητών,
τη μέριμνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων,
την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων,την προώθηση των οικονομικών θεμάτων και την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών που διεξάγονται εντός της Διεύθυνσης, Διαχείριση δαπανών erasmus
2513503532
511

Παπαμερή Ευδοξία

   
538 Φασουλάς Ευάγγελος Άδειες πάσης φύσεως Διοικητικού Προσωπικού, μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

2513503538

contact_2

Αρχείο