ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Διεύθυνση

 

Διευθύντρια Π.Ε. Καβάλας:  Αθανασία Γαϊτανίδου, ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γραμματεία Διευθύντριας                                                            τηλέφωνο   2513503572

 
Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ/ΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 Α` ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2513503513
2 Β` ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ 2513503503
3 Γ` ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2513503538
4 Δ` ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2513503560
5 Ε` ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (αναπλ. προϊσταμένη) 2513503572
6 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΥΣΠΕ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2513503540
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΥΣΠΕ ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2513503572
Τμήμα Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αρμοδιότητες
Α’ Διοικητικών Υποθέσεων ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΥ
ΠΕ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
2513503513 Τήρηση πρωτοκόλλου – αρχείου, διοικητική υποστήριξη διαγωνισμών, επισκέψεις – εκδρομές, ισοτιμία τίτλων, διαχείριση ψηφιακών υπογραφών, παρακολούθηση της προς δημσίευσης ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σχολικές μεταβολές, εποπτεία ιδιωτικών σχολείων
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΒΟΛΑΚΗΣ ΔΕ 2513503513 Τήρηση πρωτοκόλλου – αρχείου
   ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΥΕ 2513503513 Τήρηση αρχείου, διαχείριση και διεκπεραίωση αλληλογραφίας, παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων και οπτικοακουστικών μέσων, τήρηση των αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν
Β’ Οικονομικού Υποθέσεων ΜΑΛΑΜΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Προϊσταμένη Τμήματος
2510291503 Μισθοδοσία αναπληρωτών και Μονίμων, Χορήγηση ΜΚ, ΑΠΔ, Απεργίες, Παρουσιολόγια Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Αποφάσεις Δέσμευσης Πιστώσεων , Μεταφορά Πιστώσεων, Εκτέλεση δαπανών (Κωδικοί Αριθμών Εξόδων),Αποστολή στοιχείων δικαστικών αποφάσεων, Έκδοση μηνιαίων και ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών, Διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης, ΑΔΚΥ,  καταγραφή μισθολογικών δεδομένων για την ελστατ, Χορήγηση – περικοπή οικογενειακού επιδόματος – θέσης ευθύνης , έκδοση αποφάσεων μισθολογικών μεταβολών & ανάρτηση στη διαύγεια.
  ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2510291511 Οδοιπορικά μονίμων – αναπληρωτών ΕΣΠΑ-Οδοιπορικά εξωτερικού
  ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ 2510291560 Πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού, Αποφάσεις Δέσμευσης Πιστώσεων , Μεταφορά Πιστώσεων, Ποσοστά Διάθεσης, Εκτέλεση δαπανών (Κωδικοί Αριθμών Εξόδων), Μισθοδοσία Μονίμων Εκπαιδευτικών, Αναπληρωτών Τακτικού Προϋπολογισμού και Διοικητικών Υπαλλήλων, Μισθολογικό Μητρώο, Βεβαιώσεις Αποδοχών, Κρατήσεις Δανείων, Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων-Αποδοχών-Μεταβολών, Αποστολή μηνιαίων Οικονομικών Στοιχείων και Πινάκων στο Υ.ΠΑΙ.Θ., Φύλλα Διακοπής Μισθοδοσίας, Χορήγηση Υπερωριών, Καταχωριστής οικονομικών στοιχείων για συμπλήρωση ΔΑΥΚ συνταξιούχων εκπαιδευτικών, Βεβαιώσεις αποδοχών Οκτωβρίου 2011 υποψηφίων συνταξιούχων εκπ/κών, Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, Έκδοση μηνιαίων και ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών.
  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΥΛΑΙΟΣ 2510291532 Μεταφορές Μαθητών, Θέματα Σχολικής Επιτροπής, Στατιστικά Στοιχεία,  Καταστάσεις Πληρωμής Υλικών, Επισκευών και Εξοπλισμού, ΠΣΕΑ, Χορήγηση Ακουστικών Βαρηκοΐας τον έλεγχο των δαπανών μεταφοράς μαθητών,
 τη μέριμνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων,
 την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων,την προώθηση των οικονομικών θεμάτων και την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών που διεξάγονται εντός της Διεύθυνσης, Διαχείριση δαπανών erasmus
Γ’ Προσωπικού Αναστασία Κατσίκα

Προϊσταμένη Τμήματος

2513503540 • τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής και αναπλήρωσης στελεχών της εκπαίδευσης
• τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές για απαλλαγή από υπηρεσία λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας
• τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού
• τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης
• την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης
• την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
• Αποστολή ζητούμενων στοιχείων πάσης φύσεως σε ΥΠΑΙΘA και Περιφέρεια
• Συντάξεις, ΔΑΥΚ
• Κοινωφελής εργασία(τήρηση αρχείου)
• Τήρηση εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου
• Τοποθετήσεις
• Αναπληρώτρια γραμματέας ΤΣΕ
• Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις, διατηρούνται σε ισχύ.
  Ιωαννίδου Μαρίνα 2513503542 Αναπληρώτρια Γραμματέας Π.Υ.Σ.Π.Ε Αναζήτηση Γνησιότητας Τίτλων Σπουδών , Πιστοποιήσεις Επιμόρφωσης ΤΠΕ, Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Εγγράφων, Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών -Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών, Υπηρεσιακές Βεβαιώσεις. Έκδοση αποφάσεων αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου ΕΕΠ & ΕΒΠ.
  Κενανίδης Ιωάννης 2513503505     • Συνδρομή στη σύνταξη εγγράφων (προς υπηρεσίες και για εσωτερική χρήση π.χ. πρωτοκόλλων • Συνδρομή στη σύνταξη εγγράφων (προς υπηρεσίες και για εσωτερική χρήση π.χ. πρωτοκόλλων ορκωμοσίας, παραπεμπτικών σε γιατρούς για νεοδιόριστους), χειρισμό φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαρωτών (scanner)
• Συντάξεις, ΔΑΥΚ, Διαβίβαση δικαιολογητικών κανονισμού συντάξεων
• Διαπιστωτικές Πράξεις λύσης υπαλληλικής σχέσης για οποιοδήποτε λόγο διοικητικών /εκπαιδευτικών και αποστολή Περιλήψεων στο Ε.Τ.
• Ηλεκτρονική αναζήτηση αντιγράφων Ποινικού Μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού
• Ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων
• Παραλαβή, έλεγχος και αποστολή δικαιολογητικών στο ΥΠΑΙΘ για διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού (μονίμων και αναπληρωτών)
• Συντήρηση ατομικών φακέλων πάσης φύσεως προσωπικού
• Καταχώρηση (“ανέβασμα”) και χειρισμός στοιχείων εκπαιδευτικών (προπάντων αναπληρωτών) στην απογραφή (hr.apografi.gov.gr) και εκτύπωση των σχετικών βεβαιώσεων.
• Ηλεκτρονική αναζήτηση αντιγράφων Ποινικού Μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού
• Αρχειοθέτηση απαντητικών ελέγχου γνησιότητας και καταγραφή αυτών σε ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα
• Αποστολή εγγράφων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Διεύθυνσή μας και οι ατομικοί τους φάκελοι βρίσκονται σε άλλες Διευθύνσεις.
• Τήρηση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού και εκτυπωμένου ευρετηρίου των ατομικών φακέλων των μονίμων εκπαιδευτικών.
  ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2513503542 • Πάσης φύσεως Μεταθέσεις
• Μετατάξεις
• Αποσπάσεις
• Αποσπάσεις εξωτερικού
• Τοποθετήσεις
• Καταχώρηση δεδομένων στο σύστημα e-datacenter(υπηρετήσεις, μεταβολές, πτυχία, άδειες, κ.τ.λ.)
• Έκδοση ανακοινώσεων για μετάθεση, διάθεση, απόσπαση, ανάκληση και τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών
• Φύλλο Μητρώου Ποιότητας εκπαιδευτικού
  ΣΙΜΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 2513503541 • Γραμματέας ΠΥΣΠΕ
• Γραμματέας Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής
  ΤΣΙΡΙΚΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2513503542 • Παραλαβή, έλεγχος και αποστολή δικαιολογητικών στο ΥΠΑΙΘΑ για διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού( μονίμων )
• Κινητικότητα
• Βεβαιώσεις πάσης φύσεως διοικητικών και εκπαιδευτικών Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών μεταβολών
• Έλεγχος γνησιότητας- νομιμότητας τίτλων σπουδών και δικαιολογητικών ( μονίμων και αναπληρωτών)
• Αναγνωρίσεις προϋπηρεσιών μονίμων και αναπληρωτών
• Μονιμοποιήσεις Εκπαιδευτικών/Διοικητικών υπαλλήλων
• Προαγωγές Εκπαιδευτικών/Διοικητικών υπαλλήλων
  ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2513503538 • Άδειες αρμοδιότητας Δ/νσης (μονίμων, αναπληρωτών και διοικητικών)
• Διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές
• Έκδοση των διοικητικών πράξεων/υπηρεσιακών βεβαιώσεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης.
• Καταχωρήσεις αδειών στο πληροφοριακό σύστημα Myschool.
• Αναρτήσεις Ιστοσελίδας.
• Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών μεταβολών (Επικουρικά).
  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2513503538 • Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών μεταβολών (Επικουρικά)
• Άδειες αρμοδιότητας Δ/νσης (μονίμων, αναπληρωτών και διοικητικών)
• τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές
• την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης
  ΦΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2513503505 • Παραλαβή, έλεγχος και αποστολή δικαιολογητικών στο ΥΠΑΙΘΑ για διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού( μονίμων και αναπληρωτών)
• Καταχώρηση υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικών(τοποθετήσεις, διαθέσεις, αποσπάσεις, κλπ)στο Μyschool σύμφωνα με τις διοικητικές πράξεις που εκδίδονται.
• Αυτεπάγγελτη αναζήτηση γνησιότητας πιστοποιητικών
• Καταχώριση δικαιολογητικών -βεβαιώσεων γνησιότητας στο  ΟΠΣΥΔ
• Ενδελεχής έλεγχος δικαιολογητικών που καταθέτουν  στο ΟΠΣΥΔ οι υποψήφιοι προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν ως αναπληρωτές
• Ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων
• Έκδοση βεβαίωσης γνησιότητας  δικαιολογητικών και έκδοση πάσης φύσεως βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών
• Έλεγχος ατομικών φακέλων μετατιθέμενων
  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2513503505 • Ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων
• Συντάξεις
• Τήρηση ατομικών φακέλων πάσης φύσεως προσωπικό
• Διαβίβαση δικαιολογητικών κανονισμού συντάξεων
• Απογραφή
• Ηλεκτρονική αναζήτηση αντιγράφων Ποινικού Μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού
• Αρχειοθέτηση απαντητικών ελέγχου γνησιότητας
• Αποστολή των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών
• Βεβαιώσεις υπηρέτησης σε θέσεις ευθυνης. 
  ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2513503532 • Γραμματειακή υποστήριξη Συμβούλων Εκπ/σης
• Έλεγχος γνησιότητας- νομιμότητας τίτλων σπουδών και δικαιολογητικών
  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2513503505 • Καταχώριση δικαιολογητικών -βεβαιώσεων γνησιότητας στο  ΟΠΣΥΔ
• Ενδελεχής έλεγχος δικαιολογητικών που καταθέτουν  στο ΟΠΣΥΔ οι υποψήφιοι προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν ως αναπληρωτές
Ε΄Εκπαιδευτικών Θεμάτων Αποστολία Κώστα
Προϊσταμένη Τμήματος
2513503572 Αναλυτικά προγράμματα, Μέθοδοι διδασκαλίας, Διαίρεση τμημάτων, κατ’ οίκο διδασκαλία, Σχολικές Δράσεις, Έκτακτες μετακινήσεις μαθητών, Διεξαγωγή Μαθητικών Διαγωνισμών, Έγκριση Ωρολογίων Προγραμμάτων, Καταγραφή  Κενών και πλεονασμάτων Εκπαιδευτικού Προσωπικού
  Πατσιάς Δημήτριος 2513503522 Θέματα Εγγραφών-Μετεγγραφών-φοίτησης και Αξιολόγησης Μαθητών, Λειτουργία Ολοήμερων, Θέματα Ειδικής Αγωγής, Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στις Σχολικές Μονάδες, Εισήγηση για Λειτουργία Τμημάτων Πρωινής Ζώνης
    2513503521 Υπεύθυνη myschool, Θέματα Ειδικής Αγωγής, Ενισχυτική Διδασκαλια, Τάξεις Υποδοχής, Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Τμημάτων Ένταξης,  Καθορισμός της Περιφέρειας Εγγραφής των Μαθητών στις Σχολικές Μονάδες
  Καραγιάννη Ευφροσύνη 2513503521 Myschool, Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ, Επικαιροποίηση στοιχείων των εκπαιδευτικών προς αξιολόγηση
  Τσιάρας Πέτρος 2513503522 Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού
  Πετράκη Γεωργία 2513503445 Σύμβουλοι
Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Προϊσταμένη Τμήματος
2510291560  Διαχείριση ιστοσελίδας,Μισθοδοσία Μονίμων Εκπαιδευτικών, Αναπληρωτών Τακτικού,Διοικητικών Υπαλλήλων,Φύλλα Διακοπής Μισθοδοσίας,Απόδοση Α.Π.Δ, ΔάπανηΥπερωριών, Επιμίσθιο εξωτερικού,Χορήγηση ΜΚ,Χορηγήσεις επιδομάτων(θέσης ευθύνης, παραμεθορίου,οικογενειακών κ.α),ανάρτηση στη Διαύγεια
  ΠΑΠΑΜΕΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 2510291503 Διαχείριση ιστοσελίδας,Μισθοδοσία αναπληρωτών ,Χορήγηση ΜΚ,Καταχωρίσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ), Καταχωρίσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, Προσλήψεις και Απολύσεις Αναπληρωτών και ωρομισθίων ,Συμβάσεις, Διαχείριση Ατομικών Φακέλων Αναπληρωτών,  Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών,  Χορήγηση πάσης φύσεως  υπηρεσιακών βεβαιώσεων αναπληρωτών, Άδειες-Απεργίες και Παρουσιολόγια Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών,Αποστολή στοιχείων δικαστικών αποφάσεων,Έκδοση μηνιαίων και ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών,Διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης, ΑΔΚΥ,  καταγραφή μισθολογικών δεδομένων για την ελστατ,Χορήγηση – περικοπή οικογενειακού επιδόματος – θέσης ευθύνης , έκδοση αποφάσεων μισθολογικών μεταβολών & ανάρτηση στη διαύγεια.
  ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2510291533 α) τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και λοιπών φορέων του δημοσίου που χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της οικείας Διεύθυνσης,
β) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης,
γ) τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων,
δ) την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού,
ε) την παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
στ) την ψηφιοποίηση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών,
ζ) την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,
η) τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων,
θ) την ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής,
ι) την υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων

 

contact_2

Αρχείο