ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Διεύθυνση

Γρ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Μπαντίκος Κωνσταντίνος Διευθυντής Π.Ε. Καβάλας 2513503521
Αρβανιτόπουλος Χρήστος Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων 2513503521
Κατσίκα Αναστασία Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων 2513503538
Παπάζογλου Παναγιώτης Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2513503559
Κατσαβάρου Ελευθερία Γραμματέας Π.Υ.Σ.Π.Ε. 2513503521
Παπαποστόλου Μάλαμα Αναπληρώτρια γραμματέας Π.Υ.Σ.Π.Ε. 2513503541
520 Αρβανιτόπουλος Χρήστος Εγκύκλιοι, Στατιστικά, Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων, – Αναρτήσεις, My School, Αναζήτηση μαθητών- Στατιστικά Μετεγγραφών, Σφραγίδα της Χάγης, Αντιστοιχίες-Ισοτιμίες Τίτλων Σπουδών, Πρακτική Άσκηση Φοιτητών- Άδειες Εισόδου, Εκλογές που αφορούν ΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ 2513503572
Ακοπιάν Βερονίκη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)
538 Κατσίκα Αναστασία Εμπιστευτικά και Πειθαρχικά Θέματα, Διεκπεραίωση Δικαστικών Υποθέσεων/ Υπηρεσιακές Μεταβολές, Κατατάξεις Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων, Απογραφή, Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσίας, Επικύρωση Εγγράφων για την Ακρίβεια των στοιχείων τους, Απογραφή 2513503538
Χρόνης Ιωάννης Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικών -Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών, Υπηρεσιακές Βεβαιώσεις-Φύλλα Μητρώου και Ποιότητας, Προσλήψεις-Μετατάξεις Μονίμων Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων-Λύσεις Υπαλληλικής Σχέσης, Συνταξιοδοτήσεις, Έκδοση Βεβαιώσεων Διαγραφής Προσωπικού από το Ενιαίο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου, Διαχείριση Προσωπικού Μητρώου Υπαλλήλων, Μεταθέσεις-Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών
Ιωαννίδου Μαρίνα Απογραφή Εκπαιδευτικού Δυναμικού (Μεταβολές), Έκδοση Πιστοποιητικών Σπουδών, Αναζήτηση Γνησιότητας Τίτλων Σπουδών , Πιστοποιήσεις Επιμόρφωσης ΤΠΕ, Διαχείριση Προσωπικού Μητρώου Υπαλλήλων, Διαχείριση Φακέλων Σχολικών Μονάδων, Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Εγγράφων, Εκπαιδευτικών και Λόγω Παραίτησης- Ιδιωτική Εκπαίδευση
510 Παπάζογλου Παναγιώτης Σχολικές Δραστηριότητες, Καινοτόμα Προγράμματα, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα της Δ/νσης, Σχολική Βία, Σχολικά Γεύματα 2513503559
560 Λιόγκας Ιωάννης Διαχείριση Ιστοσελίδας Διεύθυνσης – Πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού, Αποφάσεις Δέσμευσης Πιστώσεων , Μεταφορά Πιστώσεων, Ποσοστά Διάθεσης, Εκτέλεση δαπανών (Κωδικοί Αριθμών Εξόδων), Μισθοδοσία Μονίμων Εκπαιδευτικών, Αναπληρωτών Τακτικού Προϋπολογισμού και Διοικητικών Υπαλλήλων, Μισθολογικό Μητρώο, Βεβαιώσεις Αποδοχών, Κρατήσεις Δανείων, Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων-Αποδοχών-Μεταβολών, Αποστολή μηνιαίων Οικονομικών Στοιχείων και Πινάκων στο ΥΠΠΕΘ, Φύλλα Διακοπής Μισθοδοσίας, Απόδοση Α.Π.Δ, Έκδοση Οδοιπορικών Εξόδων, Χορήγηση Υπερωριών 2513503560
Βλαχοπούλου Ευαγγελία
521 Κατσαβάρου Ελευθερία Ιδρύσεις, Προαγωγές, Καταργήσεις, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις, Μετονομασία Σχολικών Μονάδων Οργανικές – Λειτουργικές θέσεις σχολικών μονάδων Μεταθέσεις, Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις-Μηνιαίες και Τριμηνιαίες Μεταβολές Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ολοήμερα Σχολεία- Ωρολόγια Προγράμματα Διαχείριση e-Data Center, Επικαιροποίηση Δυναμολογίων 2513503521
Αποστολίδης Σωκράτης Γραμματεία Διεύθυνσης, Πρωτόκολλο-Ηλεκτρονική Αλληλογραφία, Χαρακτηρισμός-Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Αναρτήσεις Ιστοσελίδας, Εξετάσεις Ενηλίκων, Σχολικά Βιβλία-Εγχειρίδια Σχολικών Μονάδων, Παραγγελίες και Διανομές Σχολικών Μονάδων, Ξενόγλωσσα Βιβλία, Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ, Μεταφορές Μαθητών 2513503522
Συλαίος Στέργιος Μεταφορές Μαθητών, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις, Πρωτόκολλο-Ηλεκτρονική Αλληλογραφία, Χαρακτηρισμός-Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Κτιριολογικά Θέματα, Θέματα Σχολικής Επιτροπής, Στατιστικά Στοιχεία, Προμήθεια Γραφικής Ύλης- Καταστάσεις Πληρωμής Υλικών, Επισκευών και Εξοπλισμού, ΠΣΕΑ, Χορήγηση Ακουστικών Βαρυκοϊας, Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών 2513503520
539 Γιαννακούδης Δημήτριος Διακίνηση-Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας, Φωτοαντίγραφα, Διαχείριση Προσωπικού Μητρώου Μόνιμων Υπαλλήλων, Διατήρηση Φακέλων Σχολικών Μονάδων 2513503505
Σαππίδου-Χατζέτογλου Αθανασία Φωτοαντίγραφα, Διαχείριση Προσωπικού Μητρώου Μόνιμων Υπαλλήλων, Διατήρηση Φακέλων Σχολικών Μονάδων
Κενανίδης Ιωάννης Ηλεκτρονική Υποστήριξη, Διαχείριση Προσωπικού Μητρώου Μόνιμων Υπαλλήλων, Διατήρηση Φακέλων Σχολικών Μονάδων
541 Κεχαγιόγλου Άννα Χορήγηση πάσης φύσεως αδειών 2513503540
Παπαποστόλου Μάλαμα

Παπαμερή Ευδοξία

 

Καταχωρίσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού, Προσλήψεις ΟΑΕΔ- Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, Προσλήψεις Αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΣΠΑ-Συμβάσεις-Διαχείριση Ατομικών Φακέλων, Αναπληρωτών, Μισθοδοσία αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΣΠΑ, Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Απογραφή- Χορήγηση Υπηρεσιακών Βεβαιώσεων, Άδειες-Απεργίες και Παρουσιολόγια Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων 2513503541
Δραμπάλα Κόνη Ειδική Αγωγή- Παράλληλη Στήριξη, ΖΕΠ, Καταχωρήσεις στο MY SCHOOL 2513503542

 

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο