ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Ιανουάριος 2017 Ιανουάριος 2018 Ιανουάριος 2019 Ιανουάριος 2020
Φεβρουάριος 2017 Φεβρουάριος 2018 Φεβρουάριος 2019 Φεβρουάριος 2020
Μάρτιος 2017 Μάρτιος 2018  Μάρτιος 2019 Μάρτιος 2020
Απρίλιος 2017 Απρίλιος 2018 Απρίλιος 2019 Απρίλιος 2020
Μάιος 2017 Μάιος 2018 Μάιος 2019 Μάιος 2020
Ιούνιος 2017 Ιούνιος 2018 Ιούνιος 2019 Ιούνιος 2020
Ιούλιος 2017 Ιούλιος 2018 Ιούλιος 2019 Ιούλιος 2020
Αύγουστος 2017 Αύγουστος 2018 Αύγουστος 2019 Αύγουστος 2020
Σεπτέμβριος 2017 Σεπτέμβριος 2018 Σεπτέμβριος 2019 Σεπτέμβριος 2020
Οκτώβριος 2017 Οκτώβριος 2018 Οκτώβριος 2019 Οκτώβριος 2020
Νοέμβριος 2017 Νοέμβριος 2018 Νοέμβριος 2019 Νοέμβριος 2020
Δεκέμβριος 2017 Δεκέμβριος 2018 Δεκεμβριος 2019 Δεκέμβριος 2020
Ιανουάριος 2021      
Φεβρουάριος 2021      
Μάρτιος 2021      
Απρίλιος 2021      
Μάϊος 2021      
Ιούνιος 2021      
Ιούλιος 2021      
Αύγουστος 2021      
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο