ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Ιανουάριος 2017 Ιανουάριος 2018 Ιανουάριος 2019 Ιανουάριος 2020
Φεβρουάριος 2017 Φεβρουάριος 2018 Φεβρουάριος 2019 Φεβρουάριος 2020
Μάρτιος 2017 Μάρτιος 2018  Μάρτιος 2019 Μάρτιος 2020
Απρίλιος 2017 Απρίλιος 2018 Απρίλιος 2019 Απρίλιος 2020
Μάιος 2017 Μάιος 2018 Μάιος 2019 Μάιος 2020
Ιούνιος 2017 Ιούνιος 2018 Ιούνιος 2019 Ιούνιος 2020
Ιούλιος 2017 Ιούλιος 2018 Ιούλιος 2019 Ιούλιος 2020
Αύγουστος 2017 Αύγουστος 2018 Αύγουστος 2019 Αύγουστος 2020
Σεπτέμβριος 2017 Σεπτέμβριος 2018 Σεπτέμβριος 2019 Σεπτέμβριος 2020
Οκτώβριος 2017 Οκτώβριος 2018 Οκτώβριος 2019 Οκτώβριος 2020
Νοέμβριος 2017 Νοέμβριος 2018 Νοέμβριος 2019 Νοέμβριος 2020
Δεκέμβριος 2017 Δεκέμβριος 2018 Δεκεμβριος 2019 Δεκέμβριος 2020
Ιανουάριος 2021 Ιανουάριος 2022 Ιανουάριος 2023 Ιανουάριος 2024
Φεβρουάριος 2021 Φεβρουάριος 2022 Φεβρουάριος 2023 Φεβρουάριος 2024
Μάρτιος 2021 Μάρτιος 2022 Μάρτιος 2023 Μάρτιος 2024
Απρίλιος 2021 Απρίλιος 2022 Απρίλιος 2023 Απρίλιος 2024
Μάιος 2021 Μάιος 2022_ Μάιος 2023 Μάιος 2024
Ιούνιος 2021 Ιούνιος 2022 Ιούνιος 2023 Ιούνιος 2024
Ιούλιος 2021 Ιούλιος 2022 Ιούλιος 2023  
Αύγουστος 2021 Αύγουστος 2022 Αύγουστος 2023  
Σεπτέμβριος 2021 Σεπτέμβριος 2022 Σεπτέμβριος 2023  
Οκτώβριος 2021 Οκτώβριος 2022 Οκτώβριος 2023  
Νοέμβριος 2021 Νοέμβριος 2022 Νοέμβριος 2023  
Δεκέμβριος 2021 Δεκέμβριος 2022 Δεκέμβριος 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact_2

Αρχείο