ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Εκπαιδευτικά θέματα

Δημοσίευση της πρόσκλησης μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2021-2022 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13).

Συγκρότηση Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης για το σχολικό έτος 2021-2022

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων

Ενδεικτικός_Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_Νηπιαγωγείου_ΑΕ

Ενδεικτικός_Σχολικός_Κανονισμός_Δημοτικό_V8_ΑΕ

Ν 4692-2020-Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις-nomos_yp_arithm._4692-2020

ΦΕΚ_Β_491_21_ΥΑ_13423_ΓΔ4_4_2_21_ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες Τμήμα  Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

Τηλ. 2510291572

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο