ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Εκπαιδευτικά θέματα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων

Ενδεικτικός_Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_Νηπιαγωγείου_ΑΕ

Ενδεικτικός_Σχολικός_Κανονισμός_Δημοτικό_V8_ΑΕ

Ν 4692-2020-Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις-nomos_yp_arithm._4692-2020

ΦΕΚ_Β_491_21_ΥΑ_13423_ΓΔ4_4_2_21_ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες Τμήμα  Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

Τηλ. 2510291572

Εγγραφές μαθητών/τριών σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών/τριών στα Νηπαιγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Πληροφορίες:

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

Τηλέφωνο: 2513503572

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2020-2021

Σας ανακοινώνουμε:

1.Πίνακα εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ86 της Π.Ε. Καβάλας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική αγωγή

2.Πίνακα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 της διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΕΕΕΚ

Οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από 14-12-2020 έως 18-12-2020 και ώρα 15:00 προς την Δ/νση Π.Ε. Καβάλας μέσω του e-mail
(mail@dipe.kav.sch.gr)

Πληροφορίες: Λεβεντόπουλος Π.

Τηλ.2510291542

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021

ΕΝΤΥΠΟ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Κενά Αναπληρωτών Γενικής

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Γενικής Αγωγής να δηλώσουν τα σχολεία τοποθέτησης που επιθυμούν σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Και να αποστείλουν τη δήλωση τοποθέτησης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dipe.kav.sch.gr μέχρι την Πέμπτη 27-08-2020 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναπληρωτές ειδικοτήτων θα δηλώσουν μόνο το σχολείο τοποθέτησης διότι τα σχολεία διάθεσης θα γίνουν από το ΠΥΣΠΕ και μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε διευκρίνηση να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση μας.

 

Με εκτίμηση

Μ .Παπαποστόλου- Ε. Παπαμερή

τηλ 2510291503

ΚΕΝΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

10.ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο