ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Εκπαιδευτικά θέματα

Εγγραφές μαθητών/τριών σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών/τριών στα Νηπαιγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Πληροφορίες:

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

Τηλέφωνο: 2513503572

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2020-2021

Σας ανακοινώνουμε:

1.Πίνακα εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ86 της Π.Ε. Καβάλας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική αγωγή

2.Πίνακα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 της διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΕΕΕΚ

Οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από 14-12-2020 έως 18-12-2020 και ώρα 15:00 προς την Δ/νση Π.Ε. Καβάλας μέσω του e-mail
(mail@dipe.kav.sch.gr)

Πληροφορίες: Λεβεντόπουλος Π.

Τηλ.2510291542

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021

ΕΝΤΥΠΟ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Κενά Αναπληρωτών Γενικής

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Γενικής Αγωγής να δηλώσουν τα σχολεία τοποθέτησης που επιθυμούν σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Και να αποστείλουν τη δήλωση τοποθέτησης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dipe.kav.sch.gr μέχρι την Πέμπτη 27-08-2020 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναπληρωτές ειδικοτήτων θα δηλώσουν μόνο το σχολείο τοποθέτησης διότι τα σχολεία διάθεσης θα γίνουν από το ΠΥΣΠΕ και μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε διευκρίνηση να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση μας.

 

Με εκτίμηση

Μ .Παπαποστόλου- Ε. Παπαμερή

τηλ 2510291503

ΚΕΝΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

10.ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

63997/ΓΔ4 «Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες»

Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες

ΕΞΕ – 63997 – 2020 – Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες

Οδηγίες για δημοτικά σχολεία

Οδηγίες για νηπιαγωγεία- παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Οδηγίες για εγγραφή παιδιών στα Νηπιαγωγεία – Γεωγραφικά όρια Νηπιαγωγείων

Οδηγίες για εγγραφή παιδιών που για πρώτη φορά θα φοιτήσουν σε δημόσιο νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα.

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Νηπιαγωγεία

Γεωγραφικά όρια – Σχολικές Περιφέρειες Νηπιαγωγείων

Πληροφορίες: Βεζακίδου Χρυσή (2513-503372)

                        Δραμπάλα Κοκκόνη  (2513-503542)

                        Λεβεντόπουλος Παντελής (2513-503542)

Φ.6/53387/Δ1 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1767 τ. Β’ 08-05-2020, δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ.6/53128/Δ1/08-05-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα:

«Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας»

Φ.6/53387/Δ1  Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΦΕΚ Β΄1767-8-05-2020

Φ.6/51115/Δ1 Γνωστοποίηση Δημοσίευσης της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – εγγραφές μαθητών και μαθητριών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. «Γνωστοποίηση Δημοσίευσης της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»
  2. Κοινοποίηση ρυθμίσεων σχετικά με τις εγγραφές μαθητών και μαθητριών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021»

Διευκρινίσεις_ΠΝΠ_ΦΕΚ_90Α/2020

ΦΕΚ_90Α_2020_- εγγραφές

5η Τηλεδιάσκεψη Εκπαιδευτικών – Πρόσκληση

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΜΘ με υπεύθυνη τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70, Σαατσόγλου Ελένη (7η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων ΑΜΘ Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης)

δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι

τηλεδιάσκεψη «Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση»        περισσότερα…

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο