ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Κατσίκα Α. (2513503540)

+Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών Δ.Π.Ε. Καβάλας

Μονιμοποίηση δόκιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίστηκαν στη Δημόσια Εκπαίδευση με τις με αριθμό 106410/Ε1/17-08- 2020 (ΦΕΚ 1289/τ.Γ΄/19-08-2020) και 95849/Ε1/02-08-2021 (ΦΕΚ 1818/τ.Γ΄/10-08-2021), αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

9ΒΜ646ΝΚΠΔ-0Ε5 ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Ι.Ε.Π.

Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων στο Ι.Ε.Π

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 μέχρι και Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 θα είναι ανοικτό το σύστημα (ΟΠΣΥΔ) για υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων.

Παρακαλούμε να  ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας σας.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ορκωμοσία και η ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιοριζόμενων θα γίνει σήμερα Πέμπτη 17/8/2023 στις 10:30 π.μ. και στις 12:30 μ.μ. Απο αύριο και μέχρι την Τετάρτη 23/8/2023 η ορκωμοσία θα γίνεται καθημερινά στη 1:00 μ.μ.

 

Φ.11.3/4586: Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τις Σχολικές Μονάδες.

Πρόσκληση πλήρωσης κενούμενων θέσεων Διευθυντών-τριών , Προϊσταμένων 2023_signed

Πρόσκληση πλήρωσης μίας θέσης Υπεύθυνου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) της Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 86 που ανήκουν στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας και έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2022, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική Θέση, από τις 9-09-2020 έως και την 18-09-2020.

ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΠΕ_signed

ΦΕΚ 5919.2018

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ενόψει των διορισμών στην Ειδική Αγωγή

Ενόψει των διορισμών στην Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με τις προκηρύξεις 3ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 12/24-4-2019) και 4ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 18/21-5-2019), ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έντυπα που θα χρειαστεί να προσκομίσουν συμπληρωμένα κατά την ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας.

1. Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους

2. Καρτέλα υπαλλήλου

3. Υπεύθυνη δήλωση

4. Παραπεμπτικό για παθολόγο

5. Παραπεμπτικό για ψυχίατρο

6. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

7. Αίτηση συνάφειας

8. Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

9. Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακού επιδόματος

contact_2

Αρχείο