ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Χάρτης Σχολικών Μονάδων Δήμου Νέστου

Ονομασία Τηλέφωνο e-mail Ταχ. Διεύθυνση ΤΚ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ        
1ο Δ. Σχολείο Χρυσούπολης 2591025201 @ Κύπρου & Υψηλάντη 64200
2ο Δ. Σχολείο Χρυσούπολης 2591022683 @ Πρεμέτης 1 64200
4ο Δ. Σχολείο Χρυσούπολης 2591022178 @ Ποντιάδος 137 64200
5ο Δ. Σχολείο Χρυσούπολης 2591023360 @ Μπότσαρη-Εγνατίας 43 64200
Δ. Σχολείο Αγιάσματος – Πηγών 2591056246 @ Αγίασμα  Nέστου 64200
Δ. Σχολείο Γραβούνας-Γέροντα-Ζαρκαδιάς-Πέρνης 2591041241 @ Γραβούνα 64200
Δ. Σχολείο Ερατεινού 2591053141 @ Ερατεινό 64200
Δ. Σχολείο Κεραμωτής 2591051214 @ Κεραμωτή 64011
Δ. Σχολείο Κεχροκάμπου 2591059256 @ Κεχρόκαμπος 64009
Δ. Σχολείο Νέας Καρυάς 2591061252 @ Νέα Καρυά 64200
Δ. Σχολείο Λεκάνης 2591057206 @ Λεκάνη 64009
Δ. Σχολείο Χρυσοχωρίου 2591061236 @ Χρυσοχώρι-Νέστου-Καβάλας 64200
         
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ        
2ο Ν/γειο Χρυσούπολης 2591023705 @ Ε. Βενιζέλου 113 64200
3ο Ν/γειο Χρυσούπολης 2591022732 @ Πρεμέτης 1 64200
4ο Ν/γειο Χρυσούπολης 2591022330 @ Ποντιάδος 137 64200
5ο Ν/γειο Χρυσούπολης 2591022811 @ Π. Καβάλας 43 64200
Ν/γειο Ερατεινού 2591053341 @ Ερατεινό 64200
Ν/γειο Ζαρκαδιάς 2591041492 @ Ζαρκαδιά 64200
Ν/γειο Κεραμωτής 2591051121 @ Κεραμωτή 64011
Ν/γειο Λεκάνης   @ Λεκάνη 64009
Ν/γειο Νέας Καρυάς 2591062054 @ Νέα Καρυά 64200
Ν/γειο Ξεριά 2591055226 @ Ν. Ξεριάς 64200
Ν/γειο Πέρνης 2591042373 @ Πέρνη 64200
Ν/γειο Πετροπηγής 2591041572 @ Πετροπηγή 64200
Ν/γειο Πηγών 2591056650 @ Πηγές 64200
Ν/γειο Χρυσοχωρίου 2591061144 @ Χρυσοχώρι 64200

contact_2

Αρχείο