ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Μόνιμοι

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  1. Οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών (αποδοχές έτους 2019) έχουν αποσταλεί από την Υπηρεσία μας στις 6 Απριλίου 2020, στα ατομικά e-mail των εκπαιδευτικών. Τα ίδια οικονομικά στοιχεία αποστέλλονται από την Υπηρεσία μας και στο TAXIS και θα εμφανιστούν αυτόματα στο Ε1 του καθενός.
    Εάν κάποιος εκπαιδευτικός δεν έχει παραλάβει την ετήσια βεβαίωση και εφόσον τη χρειαστεί, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το Τμήμα Οικονομικού.
    Σε όσους εκπαιδευτικούς η ετήσια βεβαίωση περιλαμβάνει αποδοχές προηγούμενων ετών, πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση.
  2. «Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν. 1256/82, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα […]»
    Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από εκπαιδευτικούς που έχουν λάβει πρόσθετες αμοιβές από δεύτερη απασχόληση σε Δημόσιο φορέα ή εποπτευόμενο από το Δημόσιο (ΙΕΚ, Πανεπιστήμια κτλ.).
    Οι δηλώσεις υποβάλλονται το 1ο 15νθήμερο του Ιανουαρίου για την χρονική περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου και το 1ο 15νθήμερο Ιουλίου για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου.

85523_19.12.2018 Έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

81770_20.12.2017 Έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Έντυπο – Υπ. Δήλωση

 


 

logo_misthos5

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για τις πάσης φύσεως αποδοχές μέσω της ΕΑΠ, ακολουθώντας:

ΕΑΠ / Προσωποποιημένη Πληροφόρηση Μισθοδοτούμενων / Είσοδος
χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του TAXIS.

Παράλληλα θα αποστέλλονται σε μηνιαία βάση τα ενημερωτικά σημειώματα στα προσωπικά e-mail των εκπαιδευτικών.

Αν κάποιος εκπαιδευτικός δε λαμβάνει το ενημερωτικό e-mail, να επικοινωνήσει με το τμήμα μισθοδοσίας.

 


 

Ημερομηνίες Πληρωμής

Η ενημέρωση για τις ημερομηνίες πληρωμής μπορεί να γίνεται μέσω της:

ΕΑΠ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

 


 

Ανακοίνωση για κράτηση υπέρ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας

Παρακαλούνται όσοι από τους εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούνται από τη Διεύθυνση ΠΕ Καβάλας και δεν επιθυμούν να γίνεται στη μισθοδοσία τους η κράτηση υπέρ Συλλόγου να το δηλώσουν εγγράφως αποστέλλοντας τη δήλωση είτε  ηλεκτρονικά είτε με τηλεμοιοτυπία  είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως στο τμήμα μισθοδοσίας της ΠΕ Καβάλας και  στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας.

Παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας:

Μισθοδοσία Μονίμων ΠΕ Καβάλας:

e-mail: misthodosia@dipe.kav.sch.gr , FAX:2510291560

Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ:

e-mail: ekp-kav@otenet.gr ,  FAX: 2510226050

contact_2

Αρχείο