ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Μόνιμοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Στη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2018, οι εκπαιδευτικοί που είχαν αύξηση με το μισθολόγιο του Ν. 4354/2015 (από Ιανουάριο 2016), θα πάρουν την προγραμματισμένη αύξηση που προβλέπεται για το 2018 (άρθρο 27, παρ. 2).
  • Οι αναδρομικές κρατήσεις του Μ.Τ.Π.Υ. για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου έως και Νοέμβριο του 2017, θα γίνουν κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2018.

logo_misthos5

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για τις πάσης φύσεως αποδοχές μέσω της ΕΑΠ, ακολουθώντας:

ΕΑΠ / Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων / Προσωποποιημένη πληροφόρηση…
χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του TAXIS.

Παράλληλα θα αποστέλλονται σε μηνιαία βάση τα ενημερωτικά σημειώματα στα προσωπικά e-mail των εκπαιδευτικών.

Αν κάποιος εκπαιδευτικός δε λαμβάνει το ενημερωτικό e-mail, να επικοινωνήσει με το τμήμα μισθοδοσίας.


Ημερομηνίες Πληρωμής

Η ενημέρωση για τις ημερομηνίες πληρωμής μπορεί να γίνεται μέσω της:

ΕΑΠ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…


Ανακοίνωση για κράτηση υπέρ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας

Παρακαλούνται όσοι από τους εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούνται από τη Διεύθυνση ΠΕ Καβάλας και δεν επιθυμούν να γίνεται στη μισθοδοσία τους η κράτηση υπέρ Συλλόγου να το δηλώσουν εγγράφως αποστέλλοντας τη δήλωση είτε  ηλεκτρονικά είτε με τηλεμοιοτυπία  είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως στο τμήμα μισθοδοσίας της ΠΕ Καβάλας και  στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας.

Παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας:

Μισθοδοσία ΠΕ Καβάλας:

e-mail: misthodosia@dipe.kav.sch.gr , FAX:2510291560

Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ:

e-mail: ekp-kav@otenet.gr ,  FAX: 2510226050


Τμήμα Μισθοδοσίας
e-mail: misthodosia@dipe.kav.sch.gr
τηλ.: 2513-503560

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο