ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Μόνιμοι

logo_misthos5

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Π.Σ. οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μπορούν να ενημερώνονται για τις πάσης φύσεως αποδοχές που εισέπραξαν μέσω της:

ΕΑΠ / Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων / Προσωποποιημένη πληροφόρηση…
χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του TAXIS.

Παράλληλα θα αποστέλλονται σε μηνιαία βάση τα ενημερωτικά σημειώματα στα προσωπικά e-mail των εκπαιδευτικών.


Ημερομηνίες Πληρωμής

Η ενημέρωση για τις ημερομηνίες πληρωμής μπορεί να γίνεται μέσω της:

ΕΑΠ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…


Ανακοίνωση για κράτηση υπέρ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας

Παρακαλούνται όσοι από τους εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούνται από τη Διεύθυνση ΠΕ Καβάλας και δεν επιθυμούν να γίνεται στη μισθοδοσία τους η κράτηση υπέρ Συλλόγου να το δηλώσουν εγγράφως αποστέλλοντας τη δήλωση είτε  ηλεκτρονικά είτε με τηλεμοιοτυπία  είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως στο τμήμα μισθοδοσίας της ΠΕ Καβάλας και  στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας.

Παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας:

Μισθοδοσία ΠΕ Καβάλας:

e-mail: misthodosia@dipe.kav.sch.gr , FAX:2510291560

Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ:

e-mail: ekp-kav@otenet.gr ,  FAX: 2510226050


Τμήμα Μισθοδοσίας
e-mail: misthodosia@dipe.kav.sch.gr
τηλ.: 2513-503560

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο