ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ιωαννίδου Ι. Μ.(2513-503540)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠ.ΚΩΝ ΠΕ11,ΠΕ60, ΠΕ60ΕΑΕ,ΠΕ86,ΠΕ08 ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ60ΕΑΕ, ΠΕ08,ΠΕ86 ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ_signed

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60,ΠΕ60ΕΑΕ,ΠΕ70,ΠΕ11,ΠΕ07.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ60, ΠΕ60ΕΑΕ, ΠΕ70, ΠΕ07, ΠΕ11

contact_2

Αρχείο