ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ -ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΑ 5631

ΑΔΑ5635

ΑΔΑ 5633

ΑΔΑ 5634

Αφορά 4 Πράξεις :5635 Εισαγωγή της Αγγλικής…

            5634 Υποστήριξη λειτουργίας ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου…

5633 ΣΜΕΑΕ& ΤΕ

5631Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης….

contact_2

Αρχείο