ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ -ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΘΗ ΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ <<ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ -ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ.ΚΩΝ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκ παραδρομής στις 12/09/2023 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης η ανωτέρω απόφαση με ΑΔΑ :9Ψ3Υ46ΝΚΠΔ-ΑΗ4

Παρακαλούμε όπως αγνοήσετε την ανωτέρω απόφαση ως προς την ΑΔΑ και λάβετε υπόψη την ίδια ως προς το περιεχόμενο απόφαση αλλά με ΑΔΑ: Ψ2ΕΑ46ΝΚΠΔ-Υ44 την οποία σας κοινοποιούμε σήμερα 18/09/2023.

contact_2

Αρχείο