ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΕΝΑ)

Δεν υπάρχει Πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΕΝΑ)

contact_2

Αρχείο