ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Σταύρος Σαμαράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΕΝΑ)

Δεν υπάρχει Πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΕΝΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των παρακάτω πινάκων εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

 

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων: 2ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου, Δημοτικό Σχολείο Ποτιαμιάς, Δημοτικό Σχολείο Καλλιράχης και 24ο Νηπιαγωγείο Καβάλας.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του. 

 

α/α

Α.Π.

ΑΙΤΗΣΗΣ

Α.Μ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΩΝ

1

Φ.11.3/4934/21-08-2023

702120

ΒΑΪΚΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΕ60

8,700

2

Φ.11.3/4936/21-08-2023

584805

ΤΣΙΟΥΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΕ70

13,000

3

Φ.11.3/4959/22-08-2023

590642

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΕ60

19,500

contact_2

Αρχείο