ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μονάδων μετάθεσης Σχ. έτους 2023-2024, μετά από την περίοδο ενστάσεων

Σας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες με τα μόρια μετάθεσης για το σχολικό έτος 2023-2024, μετά από την περίοδο κατάθεσης και εξέτασης ενστάσεων από το ΠΥΣΠΕ Καβάλας.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ BRAILLE – ΕΝΓ [001.ΣΜΕΑ003]

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΔΑΣΥ [001.ΣΜΚΔ001.ΚΔΣ]

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΠΕ001]

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

Πληροφορίες: Λεβεντόπουλος Παντελής

Τηλ: 2513503542

contact_2

Αρχείο