ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αίτησης απόσπασης σε Φορείς και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία 2024-2025.

34880E2_04-04-2024_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_2024-25_9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υ

34882E2_04-04-2024_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2024-2025_ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1

Πληροφορίες: Λεβεντόπουλος Παντελής

Τηλ: 2513503542

contact_2

Αρχείο