ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αίτηση για αμοιβαία μετάθεση για το έτος 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ Αρ. Πρωτ.: 114645/Ε2/12-10-2023(Εγκύκλιος μεταθέσεων)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ 2024

Πληροφορίες:

Κατσίκα Αναστασία 2513503540

Λεβεντόπουλος Παντελής  2513503542

contact_2

Αρχείο