ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μονάδων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης σχ. έτος 2023-2024

Σας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες μονάδων βελτίωσης /οριστικής τοποθέτησης, μετά και την διαδικασία των ενστάσεων.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΑΕ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες: Λεβεντόπουλος Παντελής

Τηλ: 2513503542

 

contact_2

Αρχείο