ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024

Πρόσκληση αίτησης μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικό έτος 2023-2024_signed

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος μεταθέσεων_2023_9Η9Ξ46ΝΚΠΔ-Δ9Δ

Υποβολή αιτήσεων από 16/10/2023 έως και 31/10/2023 και ώρα 15:00

Παρακαλούμαι για την προσεκτική ανάγνωση της εγκυκλίου και την αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς ο ενδιαφερόμενος φέρει την πλήρη ευθύνη για την πλήρη ή μη αποστολή αυτών. 

Πληροφορίες: Λεβεντόπουλος Παντελής

Τηλ: 2513503542

contact_2

Αρχείο