ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας υποβολής αιτήσεων απόσπασης σε Π.Δ.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.).

90Χ346ΝΚΠΔ-ΓΘ1 

Πληροφορίες : Κατσίκα Αναστασία

Τηλ: 2513503540

contact_2

Αρχείο