ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ανακοινοποίηση στο ορθό του Πίνακα Μονάδων Μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή ΠΕ60

Λόγω τεχνικού σφάλματος της πλατφόρμας e-Data  και ύστερα από διόρθωση από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΙΘΑ, γίνεται ανακοινοποίηση του Πίνακα Μονάδων Μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή των εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ως προς την εκπαιδευτικό Βασιλά Αικατερίνη.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΘΟΣ ΠΕ60 ΔΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πληροφορίες: Λεβεντόπουλος Παντελής

Τηλ: 2513503542

contact_2

Αρχείο