ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  

Ροή Συνόλου Δημοσιεύσεων

Απολογισμός και αξιολόγηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2023-24

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, εγκεκριμένα από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-24, να υποβάλουν ηλεκτρονικά, ανάλογα με το πρόγραμμα που υλοποίησαν, την αξιολόγηση του προγράμματος στο επισυναπτόμενο έγγραφο. 

Απολογισμός και αξιολόγηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2023-24

(Visited 120 times, 1 visits today)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2024-2025

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 12 & 13

ΡΖΩΑ46ΝΚΠΔ-Ξ2Λ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Πληροφορίες: Αναστασία Κατσίκα  2513503540

(Visited 93 times, 1 visits today)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Αποφάσεις μεταθέσεων σχολικού έτους 2024-2025.

Πληροφορίες: Α. Κατσίκα 2513503540, Π. Λεβεντόπουλος 2513503542.

ΡΙΗΧ46ΝΚΠΔ-ΛΜΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ

9ΣΘΩ46ΝΚΠΔ-ΓΟΘ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΑΕ

Ρ13Ρ46ΝΚΠΔ-ΝΥ7 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ

(Visited 277 times, 1 visits today)

Σημαντικές Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις


contact_2

Αρχείο