ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Οριστικοποίηση Βελτίωσης και Οριστικής τοποθέτησης (Α΄Φάση) Γενικής και Ειδικής αγωγής.

Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων βελτίωση και οριστική τοποθέτηση  (Α’ Φάση).

Θα υπάρξει νέα πρόσκληση δήλωσης προτίμησης για τα εναπομείναντα κενά για όσους  εκπαιδευτικούς παραμένουν στη διάθεση (Β’ Φάση).

TopothetiseisBeltiwseis ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Λεβεντόπουλος Παντελής

Τηλ: 2513503542

contact_2

Αρχείο