ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Πρόσκληση οριστικής τοποθέτησης στα εναπομείναντα κενά εκπαιδευτικών που παραμένουν στη διάθεση (Β΄Φάση)

‘Φάση_signed

ΕΝΤΥΠΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΓΩΓΗΣ-Β-ΦΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Πληροφορίες: Λεβεντόπουλος Παντελής

Τηλ: 2513503542

contact_2

Αρχείο