ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αποστολίδης Σ. (2513-503538 2513-503541 )

Φ 11.1/1664 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2021-2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2021-2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2021-2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2021-2022

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ1_2020_ΩΔΔ846ΜΤΛΗ-Ζ61

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

8525Β_18-09-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_66ΧΧ46ΜΤΛΗ-4ΟΦ

Φ11.2/2319 Εγκύκλιος αποσπάσεων από περιοχή σε περιοχή και σε φορείς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2020-21_6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 30-04-2020 και ώρα 12:00 μέχρι 11-05-2020 και ώρα 12.00.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2020-21_ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 30-04-2020 και ώρα 12:00 μέχρι 07-05-2020 και ώρα 12.00

contact_2

Αρχείο