ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ11.2/2319 Εγκύκλιος αποσπάσεων από περιοχή σε περιοχή και σε φορείς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2020-21_6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 30-04-2020 και ώρα 12:00 μέχρι 11-05-2020 και ώρα 12.00.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2020-21_ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 30-04-2020 και ώρα 12:00 μέχρι 07-05-2020 και ώρα 12.00

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο