ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Απολογισμός και αξιολόγηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2023-24

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, εγκεκριμένα από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-24, να υποβάλουν ηλεκτρονικά, ανάλογα με το πρόγραμμα που υλοποίησαν, την αξιολόγηση του προγράμματος στο επισυναπτόμενο έγγραφο. 

Απολογισμός και αξιολόγηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2023-24

contact_2

Αρχείο