ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Παπάζογλου Π.(2513-503559)

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων», σας ενημερώνουμε για τον τρόπο συμπλήρωσης και αποστολής των Σχεδίων Υποβολής Προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2020-21

Έγγραφο της Διεύθυνσης

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων 2020-21

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ

ΠΣΔ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2020-21

Φ. 23.1/2983 «Απολογισμός και Αξιολόγηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2019-20»

Οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, εγκεκριμένα από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-20, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  

https://forms.gle/MKEuYMaJYC1VAgKd9

  το έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020.

απολογισμός και αξιολόγηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2019-20

contact_2

ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο