ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Πίνακας ονομάτων συμμετεχόντων στην επιμορφωτική – ενημερωτική συνάντηση για το 3ο Φεστιβάλ Παιχνιδιού στην Καβάλα»

   Σας κοινοποιούμε πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στην επιμορφωτική – ενημερωτική συνάντηση, για το θεωρητικό πλαίσιο, σχεδιασμό, οργάνωση, δημιουργία και υποστήριξη των δράσεων του Φεστιβάλ Παιχνιδιού.

Στη συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν και συνάδελφοι που δεν το δήλωσαν και επιθυμούν να παρευρεθούν.  

Πίνακας ονομάτων συνάντησης Φεστιβάλ Παιχνιδιού

 

contact_2

Αρχείο