ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Κοινοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Καβάλας

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά του προσωρινού πίνακα που έχει αναρτηθεί εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του, ήτοι από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 00:05 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 22:59 μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων https://schooldirectors.minedu.gov.gr

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες:

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης Δντων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 2023

Προσωρινός αναλυτικός πίνακας μοριοδότησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 2023

Προσωρινός πίνακας υπόχρεων εξέτασης σε ξένη γλώσσα

contact_2

Αρχείο