ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Επιμορφωτική – ενημερωτική συνάντηση για το 3ο Φεστιβάλ Παιχνιδιού στην Καβάλα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας σας καλεί στην επιμορφωτική ενημερωτική συνάντηση, για το θεωρητικό πλαίσιο, σχεδιασμό, οργάνωση, δημιουργία και υποστήριξη των δράσεων  του Φεστιβάλ Παιχνιδιού.

  • Στη συνάντηση θα αναπτυχθεί το θεωρητικό πλαίσιο του παιχνιδιού  με διαδραστικό τρόπο από τον Κωσταντίνο Βλαστάρη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕΚΕΣ Α.Μ.Θ. και Διδάκτορατου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο εισήγησης: «Το παιχνίδι, η αξία του και οι πικρές αλήθειες».
  • Θα παρουσιαστεί οπτικό υλικό από τα δύο προηγούμενα Φεστιβάλ παιχνιδιού
  • θα αναλυθεί ο σχεδιασμός και οργάνωση των δράσεων του 3ου Φεστιβάλ Παιχνιδιού.

Πληροφορίες – συμμετοχή στο επισυναπτόμενο έγγραφο:

Επιμορφωτική -ενημερωτική συνάντηση 3ου φεστιβαλ παιχνιδιού στην Καβάλα  

contact_2

Αρχείο