ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.26/10093 Ενημέρωση για τη διεξαγωγή του 8ου Πανελλήνιου Επιστημονικού συνεδρίου Ειδικής Αγωγής του Π.Ε.Σ.Ε.Α.

Ενημέρωση για τη διεξαγωγή του 8ου Πανελλήνιου Επιστημονικού συνεδρίου Ειδικής Αγωγής του Π.Ε.Σ.Ε.Α.

Οργανωτική επιτροπή

Ενημέρωση για το συνέδριο

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο