ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.26/10093 Ενημέρωση για τη διεξαγωγή του 8ου Πανελλήνιου Επιστημονικού συνεδρίου Ειδικής Αγωγής του Π.Ε.Σ.Ε.Α.

Ενημέρωση για τη διεξαγωγή του 8ου Πανελλήνιου Επιστημονικού συνεδρίου Ειδικής Αγωγής του Π.Ε.Σ.Ε.Α.

Οργανωτική επιτροπή

Ενημέρωση για το συνέδριο

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο