ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.2.1/3478 Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών Σχολείων

Ενέργειες προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών Σχολείων για το σχ.ετος 2017-2018. Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος.

Ενέργειες Προγραμματισμού δημοτικών σχολείων

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο