ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.26/3815 Ενημέρωση-πρόσκληση για επιμορφωτική δραστηριότητα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:Πρακτικές και Προοπτικές Συνεκπαίδευσης»

Ενημέρωση-πρόσκληση για επιμορφωτική δραστηριότητα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:Πρακτικές και Προοπτικές Συνεκπαίδευσης»

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Πρακτικές και προοπτικές Συνεκπαίδευσης

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο