ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.26/3815 Ενημέρωση-πρόσκληση για επιμορφωτική δραστηριότητα “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:Πρακτικές και Προοπτικές Συνεκπαίδευσης”

Ενημέρωση-πρόσκληση για επιμορφωτική δραστηριότητα “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:Πρακτικές και Προοπτικές Συνεκπαίδευσης”

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Πρακτικές και προοπτικές Συνεκπαίδευσης

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο