ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ. 19.1/4469 Τροποίηση εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων

Τροποπο’ιηση της υπ’αριθμ. 70411/Δ2/28.4.2017  εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ με θέμα “Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018”

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

contact_2

ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο